HEEMSKERK - “Verrassend Heemskerk” is het thema waar de kersverse dorpsfotograaf van Heemskerk Jacco Tuijn zich het komende jaar op gaat storten. Beelden die ogenschijnlijk overal gemaakt zouden kunnen zijn maar bij nader inzien een herkenbaar plekje in Heemskerk tonen.


Op de website van de gemeente Heemskerk is te lezen: “Op een heuvel verrijst een Edelman, die in de richting kijkt van het ‘verdwenen’ kasteel Oud Haarlem. Maar met zijn borst vooruit kijkt hij over de geschiedenis heen recht in de toekomst.” Mooie woorden die het statige beeld midden op de rotonde Hoflaan pakkend omschrijven. Kunstenaar Luk van Soom heeft zijn creatie de naam “Koning van Heemskerk” gegeven. En dat is meteen een mooi bruggetje naar Jacco Tuijn. Jacco mag zich dan wel niet de Koning van Heemskerk noemen, hij draagt wel de titel van officiële Dorpsfotograaf.

Jacco keek in de richting waar de Koning kijkt en maakte deze foto. Zonder context zien we een weiland waar wat laaghangende grondmist stemmig wordt verlicht door de warme gloed van de laaghangende zon. Een prachtig plaatje wat eigenlijk overal wel gemaakt zou kunnen zijn maar toch echt Heemskerks is. Weer precies in het thema dus. De kennis van de Koning die “over de geschiedenis heen kijkt” maakt dat we ons realiseren dat het ogenschijnlijke onopvallende stukje grond een schat aan geschiedenis herbergt. Terwijl vanuit de lucht zich enkel nog maar de contouren aftekenen in het gras zijn hier toch echt de overblijfselen te vinden van Kasteel Oud-Haerlem wat in zijn vroegste vorm naar alle waarschijnlijk al bestond in de 12e eeuw.

“Don’t judge a book by its cover” zeggen ze zo mooi in het Engels. Daar weten wij zo snel geen goede vertaling van maar “schijn bedriegt” komt ook wel in de buurt.

Best mooi, dat Heemskerk…