HAARLEM - De kleine tentoonstelling Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) op zoek naar waarheid is deel van de festiviteiten rondom het vijfhonderdste geboortejaar van deze bekende Haarlemmer. Dirck Volckertszoon Coornhert is een van de belangrijkste cultuurdragers en denkers van ons land. Hij was een onvermoeibaar strijder voor tolerantie, gelijkheid, vrijheid (van meningsuiting, drukpers en godsdienst), waarheid en rechtvaardigheid. Te zien in het Gasthuis van 15 april tot 31 mei 2022.

Coornhert was als kunstenaar, theoloog, musicus en uitgever vele jaren werkzaam in Haarlem, in een tijd van grote religieuze en politieke strijd. Hij beschouwde de zoektocht naar waarheid als ieders persoonlijke levenstaak. Net als in de nieuwe media van vandaag, woedde er een discussie over de herkenbaarheid van waarheid en leugens. Vandaag beschuldigen mensen elkaar van het verspreiden van fake news of ‘alternatieve feiten’. In de tentoongestelde prenten en boeken spoort Coornhert zijn kijkers aan om zelf na te gaan wat waar is en doet hij ons inzien hoe leugens ons proberen te verblinden. De oplossingen waar Coornhert in zijn werken voor pleit zijn nog steeds relevant. Alleen met open ogen en kritisch denken kunnen we voor onszelf waarheid aan het licht brengen. De kleine Gasthuisexpositie is gebaseerd op het promotieonderzoek van Emma C. de Jong, verricht aan de Universiteit van Groningen en de Emory University (Atlanta, Georgia, VS) en gemaakt in samenwerking met de Coornhert Stichting Haarlem.

In 2022 biedt de Coornhert Stichting Haarlem een uitgebreid Coornhert 500 jaar - programma, zoals enkele tentoonstellingen en bijbehorende publicaties, debatten, lezingen, theater, excursies, stadswandelingen en activiteiten voor scholen. Haarlem, waar Coornhert bijna 40 jaar heeft gewoond en gewerkt, voelt een bijzondere band met deze strijdbare humanist. www.coornherthaarlem.nl.

Titel Dirck Volkertszoon Coornhert (1522-1590) op zoek naar waarheid
Datum 15 april - 31 mei 2022
Waar Museum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem
Tijd dinsdag t/m zaterdag 11 - 17 uur, zondag en maandag 12 - 17 uur