HEEMSKERK - De dagen worden snel korter. Maar het is nog volop genieten in Park Assumburg. Op zondag 17 september 30 juli 2023 wandelt IVN Afdeling Midden Kennemerland voor de laatste keer dit jaar in Park Assumburg.


Park Assumburg dankt zijn naam aan Kasteel Assumburg en de prachtig gereconstrueerde kasteeltuin. Maar Park Assumburg is meer dan dat. Langs het kasteel met zijn rijke historie voert de gids je mee over de lanen van het Stijlbos.

Langs de bermen van de sloot zien wij droogboeketten van knoopkruid en de rolklaver bloeit weelderig. De kattenstaart en de lisdodde staan er op dit moment prachtig bij. Waar mogelijk zal onze gids de nodige aandacht aan de andere flora besteden.Verder komt het Waterpark met de natuurlijke helofytenfilters aan bod. We lopen over de Zuidermaatweg met zijn rijke historie. Wat was zijn oorspronkelijke functie en waar liggen de fundamenten van een ander kasteel? Dit en nog veel meer. Onze gids vertelt u er graag over tijdens een 1,5 uur durende wandeling. Wandelen jullie mee?


Meld je dan aan op de IVN website www.ivn.nl/mkl.

Kosten zijn € 4,00 per persoon. Kinderen van 12-18 jaar: € 2,00. Graag gepast geld meenemen

."