HEEMSKERK - De afgelopen twee jaar zijn de leerlingen en het team van basisschool De Bareel achter de schermen bezig geweest met de ontwikkeling van een groen en ontwikkelingsgericht schoolplein. Eindelijk is het zover en is het geld bij elkaar gebracht om het plein van De Bareel te vergoenen.

Yael Sluis, adjunct-directeur van De Bareel: ‘in de afgelopen periode hadden vooral de binnenruimtes voorrang en zaten we met een beperkt budget. We hadden best een aantal wensen om ons plein in één keer goed aan te pakken. Samen met onze vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben we een pleinwerkgroep opgericht en een plan gemaakt om kinderen meer te laten bewegen in een groene omgeving. Uit onderzoek blijkt dat meer groen een positieve invloed heeft op zowel emotioneel als sociaal welzijn van kinderen. Daardoor ontstaan minder ruzies. Kinderen leren op deze manier ook meer over en van de natuur.’

Yael vervolgt: ‘De eerste wens van de leerlingen was een groener schoolplein. De tegels gaan er grotendeels uit en vormen slechts de verbinding tussen de verschillende activiteitenzones. Er komen, speelbosjes, hagen en bomen voor meer schaduw en een grasveld met houten speeltoestellen. De nieuwe inrichting zorgt voor een goede afwatering zodat het schoolplein ook na zware regenval bespeelbaar blijft. Het groen heeft een temperatuur-regulerend effect in de zomer en schaduwdoeken zorgen daarnaast voor extra verkoeling.’

In het plan is veel aandacht voor sensorisch leren, door te kijken, te voelen en te proberen met alle zintuigen. In de waterspeelplaats met een pomp en waterloop kunnen kinderen spelen met zand, water en modder en lopen over een blote-voeten-pad van natuurlijke elementen. Daarnaast komen er houten klim- en balanstoestellen met hoogteverschillen, een glijbaan en een touwladder. Er worden ontdekkastjes aangebracht om invulling te geven aan ontdekkend leren. Naast de bestaande voetbalveldjes, tafeltennistafel, voetbaltafel en het freeruntoestel, komen twee King-velden waarop verschillende spellen kunnen worden gespeeld.

Yael Sluis: ‘Het plan is klaar en kan worden uitgevoerd met behulp van subsidie van Stichting Tabijn, de NPO onderwijsgelden en een bijdrage van De Bareel. Half september gaan veel tegels eruit en gaat de vergroening van start. Na ongeveer 4 weken kunnen we dan een fantastisch groen ontwikkelen beweegplein in gebruik nemen.’