HEEMSKERK - Van half mei tot ongeveer half augustus is er een culturele windvlaag door Heemskerk getrokken, die vele mensen in beroering heeft gebracht. In slechts 3 maanden hebben 6 lokale schrijvers, 8 lokale fotografen, 5 verschillende vormgevers, 2 redactieleden twaalf bevlogen mensen in beeld gebracht met hun verhaal en mooie foto’s. Mensen met een missie, die geluk gevonden hebben in wat ze doen op cultureel vlak: dansen, zingen, muziek maken, schilderen, fotograferen, bewaren, filmen, toneel spelen, lezen, etc. Mensen zoals u en ik, vaak hele gewone mensen maar met mooie persoonlijke verhalen over waarom zij zoveel plezier beleven aan hun hobby en wat dat met hen doet. Of hoe het zo gekomen is dat zij deze hobby zijn gaan uitvoeren. Leeftijd speelt geen rol. Op elke leeftijd kun je beginnen met een hobby. De kans is groot dat er ook een bekende van u in het magazine staat. Het kan zomaar de buurvrouw zijn, een kennis of een familielid. Daarnaast staan er contactgegevens in het blad van vele koren, bands, fotografen, kunstenaars, etc. Heel handig als u door het lezen van de verhalen en het bewonderen van de foto’s ook de smaak te pakken heeft gekregen en het penseel eens ter hand wilt nemen of een keer mee wilt zingen bij een koor.

De hele werkgroep van het magazine kent elkaar grotendeel niet. Des te meer bijzonder is het, dat het magazine zo’n mooi, compleet exemplaar is geworden.
Het magazine is gekoppeld aan een postercampagne, met eveneens inspirerende mensen en kinderen die zingen, dansen, oude spullen bewaren, muziek maken. Heeft u de poster al zien hangen? In totaal zijn er 2500 posters besteld door 24 verschillende organisaties met 24 verschillende modellen die overal door heel Heemskerk opgehangen gaan worden vanaf 1 september. De modellen op de posters zijn de leden zelf die dansen, muziek of radio maken.

Wilt u ook in het bezit komen van het luxe en vrolijke magazine? Op zaterdag 11 september liggen er 10.000 exemplaren te wachten om opgehaald te worden. Ook heel geschikt voor ondernemers, (tand) artsen, kappers, notarissen, etc. om in de wachtkamer neer te leggen. Deze zaterdag is het open huis Cultuur Carrousel van Cultuurhuis Heemskerk en Bibliotheek IJmond van 11.00 tot 15.30 uur met open lessen, muzikale, creatieve en literaire workshops. De magazines liggen op de informatiemarkt op het plein voor het gemeentehuis waar ook de HKH (Historische Heemskerkse Kring) en De Cirkel hun programma van aankomend jaar aanbieden.

De officiële overhandiging van het magazine aan wethouder Schoorl is om 14.00 uur en alleen voor genodigden in de raadszaal van de gemeente. In plaats van de jaarlijkse cultuurmarkt en door een extra toegift van de gemeente met coronacompensatievergoedingen, heeft Cultuurhuis Heemskerk de Heemskerkse amateurkunst een podium kunnen bieden, dit jaar niet letterlijk op een podium maar wel in de vorm van een heel bijzonder mooi magazine.
Het hele programma van open huis Cultuur Carrousel is terug te vinden in de agenda op de website: www.cultuurhuisheemskerk.nl.