HAARLEM - 12 Januari 2024 start Bridge4 op de Zijlweg 133A in Haarlem. Een uniek all-in-one concept voor jonge tieners in regio Haarlem. 4 Pijlers in de ontwikkeling van deze groep staan centraal: mentale- en fysieke gezondheid, sociale aansluiting en leerprestaties en dit alles onder één dak.

Daphne Hegger en Erik Slot (oprichters) hebben beiden ruime werkervaring in het voortgezet onderwijs en jeugdhulpverlening. Zij constateerden een hiaat in hulpverlening en in de begeleiding die scholen kunnen bieden. Vol overgave hebben zij zich gestort op het ontwikkelen van dit nieuwe concept.

Bij Bridge4 worden jonge tieners geholpen om succesvol de maatschappij in te gaan door meerdere elementen die van invloed zijn op de ontwikkeling als geheel te benaderen.

De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs blijkt, vooral voor de groep meer introverte tieners, al jaren erg groot te zijn, met als gevolg uitval en beroep moeten doen op jeugdhulpverlening. Tieners die starten in het voortgezet onderwijs worden geacht op alle gebieden te presteren en dit is voor veel jongeren een zware klus. Uit onderzoek blijkt dat ruim een derde van de tieners stress en prestatiedruk ervaart. Hierdoor loopt een grote groep het risico om in allerlei hulpverleningstrajecten terecht te komen. Bridge4 biedt als enige in de regio een all-in-one pre-zorg ondersteuningspakket. Tieners en hun ouders worden ontlast door gebruikmaking van het complete vangnet dat Bridge4 biedt; coaching en intensieve begeleiding op mentale en fysieke gezondheid, focussen op social skills, ondersteuning bij huiswerk/leerwerk en het aanbieden van challenges.

Het aanbod van pre-zorg door Bridge4 is voor een kleine groep van maximaal 12 tieners die onder begeleiding van professionals iedere schoolmiddag van 14.00 tot 18.15 vorm wordt gegeven. De druk op jeugdhulpverlening wordt hierdoor verminderd, jongeren worden empowered en (school)uitval wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Bridge4 is inmiddels gestart met de inschrijving. Alle informatie over dit nieuwe concept is te vinden op www.bridge4.nl.