BLOEMENDAAL - De Bloemendaalse bridgeverenigingen Bridgeclub Sansation, bridgevereniging Bloemendaal en Bridgeclub Het Groene Hart gaan samen door onder de naam Bridge Vereniging Caprera. Vanwege een teruglopend ledental en oplopende kosten kozen de Bloemendaalse verenigingen voor een fusie die sinds het begin van dit jaar een feit is. De fusie werd begeleid door een verenigingsadviseur van SportSupport Kennemerland.

De drie Bloemendaalse verenigingen hadden ieder hun eigen avond om het door hun zo geliefde kaartspel te spelen. Bridgeclub Sansation speelde op de dinsdagavond, bridgevereniging Bloemendaal op de woensdagavond en bridgeclub Het Groene Hart op donderdagavond. De gemene deler was de locatie Het Oude Dorpshuis, maar ook de zorgen van een teruglopend aantal leden en gestegen prijzen voor huur en energie. Hierdoor was het niet mogelijk om als financieel gezonde clubs voort te blijven bestaan. Aan het einde van het vorige seizoen besloten de besturen daarom de koppen bij elkaar te steken. De verenigingsadviseur van SportSupport Kennemerland begeleidde dit.

Een gezellig avondje uit stond en staat voorop
Kort daarop werd een werkgroep opgericht met twee afgevaardigden van iedere club. Maar ook de achterban werd in het proces meegenomen. Al vrij snel bleken de overeenkomsten tussen de clubs groot te zijn en dat maakte een eventuele fusie een stuk gemakkelijker. Voor de keuze van de beste speelavond werd met een enquête de hulp ingeroepen van alle leden en kwam de donderdagavond als winnaar uit de bus.

In het najaar werd er naar ingewikkeldere zaken gekeken: Hoe om te gaan met de financiën en de eigendommen van de clubs? Welke juridische stappen zijn er nodig? En wat is er nodig richting de Bridgebond? En hoe kan er een gemeenschappelijke competitie opgezet worden? Om de leden betrokken te houden zijn zij regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang door middel van een fusiedocument dat steeds werd aangevuld met de laatste ontwikkelingen. De verenigingsadviseur van SportSupport keek tijdens het hele proces vanaf de zijlijn mee en stond klaar voor advies en hulp waar nodig.

156 leden stapten over
Na een geslaagde kennismakingsdrive in november 2022 besloten de clubs op 1 januari 2023 definitief te fuseren. Hierbij zijn 156 leden overgestapt naar de nieuwe club. Op 9 februari 2023 werd de eerste Algemene Ledenvergadering van de fusieclub gehouden en werd het bestuur net als de nieuwe naam 'Bridge Vereniging Caprera' definitief gekozen.

Lid worden
De club hanteert voorlopig een ledenstop. Pas zodra het ledenaantal onder de 132 is gezakt is er weer ruimte om nieuwe leden aan te nemen. Mensen die de basis van het bridgen beheren en het leuk vinden om eens per week een gezellig avondje uit te gaan kunnen vanaf dan lid worden. Aanmelden kan nu al, maar dan komt u op een wachtlijst. De speellocatie is Het Oude Dorpshuis te Bloemendaal, en er wordt op de donderdagavond van 19.30 uur tot rond 22:45 uur gespeeld. Inmiddels heeft Bridge Vereniging Caprera ook een eigen website: https://6065.bridge.nl