HEEMSKERK - In de periode januari- april 2019 doen 56 leerlingen van basisschool De Otterkolken mee aan een speciaal blazersproject met St. Caecilia Heemskerk. Het gaat om leerlingen uit de groepen 5 en 6. Het project wordt georganiseerd door Cultuurhuis Heemskerk ism St. Caecilia. De lessen worden verzorgd door docenten van Cultuurhuis Heemskerk.

Het project is op 8 januari van start gegaan. Iedere groep krijgt eerst drie lessen algemene muzikale vorming waarbij de leerlingen onder meer kennis maken met verschillende instrumenten.

Vervolgens kiezen de leerlingen een blaasinstrument (ze mogen kiezen uit trompet, saxofoon, trombone, klarinet, bariton of bugel) en krijgen vervolgens negen lessen om dit instrument een beetje onder de knie te krijgen. Cultuurhuis Heemskerk en St. Caecilia stellen gratis instrumenten ter beschikking en de leerlingen mogen de instrumenten mee naar huis nemen om te oefenen.

Na de lessenserie geven de leerlingen op 9 april een concert op de eigen school voor ouders en medeleerlingen, samen met blazers van Nova Caecilia.

Het project sluit op zaterdag 13 april af met een concert in de hal van het gemeentehuis. Eerst treden de leerlingen op met een eigen concert, samen met Nova Caecilia. Vervolgens speelt Fanfare orkest St. Caecilia het bekende stuk ‘Peter en de Wolf’, dat zeer geschikt is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In dit stuk wordt ieder personage (Peter, opa, de wolf, de eend, de kat en het vogeltje) op een zeer beeldende manier verklankt door een blaasinstrument.

Na de meivakantie kunnen kinderen die enthousiast zijn verder lessen volgen op de eigen basisschool. Voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen bestaat de mogelijkheid om bij St. Caecilia mee te repeteren.

Basisschool de Otterkolken wil dit blazersproject jaarlijks voor leerlingen uit groep 5 gaan aanbieden als vast onderdeel van het jaarlijkse cultuurprogramma van de school.