ZANDVOORT - In het begin van deze eeuw schonk de firma Bakels, fotograaf in deze gemeente, aan het Zandvoorts Museum een collectie van ruim 1500 fotonegatieven op glas. Deze glasnegatieven bevatten een overzicht van Zandvoort over een periode gelegen tussen 1874, het moment dat Bakels zich als fotograaf in Zandvoort vestigde en het begin van de 20e eeuw.

Kort na de schenking zijn de negatieven gedigitaliseerd. Het heeft echter enkele jaren geduurd voordat de afbeeldingen van deze platen ook daadwerkelijk in de collectie van het museum werden opgenomen. Inmiddels is de registratie compleet.

Aangezien de platen kwetsbaar zijn, is besloten het NHA te vragen de platen in bewaring te nemen om op deze manier dit waardevolle historisch overzicht van Zandvoort veilig te stellen. Op 4 december as worden de glasplaten formeel aan het NHA overgedragen in langdurig bruikleen. Binnen niet al te lange tijd zullen de digitale afbeeldingen van deze glasplaten bekeken kunnen worden via de website van het Zandvoorts Museum.