HEEMSKERK - Afgelopen vrijdag 10 januari gaf klas 7A van de Anne Frank School het startschot voor het project ‘Heemskerk in 2040’. In dit project bezoeken in januari drie kunstenaars ook de Heemskerkse basisscholen de Ark, Kariboe en Otterkolken om de kinderen te betrekken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie van Heemskerk. Zo krijgen de kinderen niet alleen de kans om mee te denken over de toekomst van hun dorp, maar wordt tevens de fantasie en creativiteit van de kinderen benut voor de grote vraagstukken waar Heemskerk voor staat.

Na een korte introductie werd de klas in zes groepen verdeeld waarbij iedere groep met een eigen thema aan de gang ging. Hoe wonen we in 2040? Hoe gaan we met ons afval om? Hoe ziet ons winkelcentrum er dan uit? Waar en hoe sporten we in 2040? Hoe verplaatsen we ons? En hoe gaan we dan met elkaar om? Op zes grote doeken van 100 x 100 meter hebben de kinderen hun visie op de toekomst en hun aanbevelingen voor Heemskerk verbeeld. Ze werden daarbij gecoacht door de lokale kunstenaars Nanneke Bastiaan, Nikki Kröder en Marloes Bloedjes van Cultuurhuis Heemskerk.

Expositie van de doeken in het gemeentehuis
De doeken van de kinderen en de making-of-movies waarin ze uitleggen wat hun toekomstvisie is, worden in februari tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis. Deze tentoonstelling ‘Heemskerk in 2040’ wordt op 13 februari geopend voorafgaand aan de raadsvergadering over de omgevingsvisie. Zo inspireren de kinderen de gemeenteraadsleden die beleid maken voor hun toekomst. Juist het vermogen van de kinderen om lekker buiten de lijntjes te kunnen kleuren, kan wel eens tot heel verrassende en sublieme ideeën leiden. Interesse? Vanaf 14 februari tot donderdag 27 februari is de tentoonstelling open voor publiek. Op doordeweekse dagen is deze te bezoeken in de openbare hal van het gemeentehuis aan het Maerten van Heemskerckplein van 09:00 tot 18:00 uur (donderdag tot 20:00 uur).

Het project Heemskerk in 2040 is geïnitieerd en ontwikkeld door het Cultuurhuis Heemskerk en de gemeente Heemskerk. Meer informatie over het project is op te vragen bij Cultuurhuis Heemskerk, Mark van der Jagt, info@cultuurhuisheemskerk.nl. Meer informatie over de omgevingsvisie is te vinden op de speciale website www.omgevingsvisieheemskerk.nl.