HAARLEM - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een tekort aan bedden om mensen die asiel aanvragen in Nederland op te vangen. Het COA heeft daarom aan de gemeente Haarlem gevraagd om medewerking te verlenen aan de opvang van een aantal asielzoekers op een passagiersschip.

Het college van B&W staat hier, gezien de nijpende situatie, positief tegenover, maar wil graag voordat een definitief besluit wordt genomen in gesprek met de commissie Bestuur. Hiervoor vindt op dinsdag 26 oktober een extra commissievergadering plaats.

Spaarndamseweg

De vraag van het COA is of er vanaf 1 november 2021 tot 1 april 2022 een passagiersschip ingezet kan worden voor de opvang van asielzoekers. Het schip zou komen te liggen bij de aanlegsteiger aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Floresstraat. Daar ligt nu nog het schip Aurora, waar dak- en thuislozen worden opgevangen. Deze groep gaat per 1 november naar een nieuwe locatie in het centrum.

Als het plan doorgaat, ligt het schip op enige afstand naast het opvangschip Liberty Ann voor evacués uit Afghanistan met een Nederlands paspoort.

Maximaal 140 personen

Wanneer het project doorgaat, kunnen er 100 tot maximaal 140 personen tijdelijk worden opgevangen. Vanuit het COA zal begeleiding aanwezig zijn. Ook worden de financiële verplichtingen door het COA opgevangen. Dit project kost de gemeente Haarlem dus geen geld. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over het voorstel, waarbij is aangegeven dat er nog geen definitief besluit is genomen.