CASTRICUM - De provincie Noord-Holland en de gemeenten Castricum en Uitgeest trekken samen op om de verkeersveiligheid van de N203 aan te pakken. Er zijn afspraken gemaakt over een aantal concrete maatregelen. Zo wordt er dit jaar kantbelijning op het fietspad aangebracht en komen er meer snelheidscontroles. Ook een inhaalverbod voor alle voertuigen en het aanplanten van een haag tussen fietspad en autoweg zijn maatregelen die op stapel staan. De provinciale weg N203 gaat in 2028 voor groot onderhoud op de schop. Dan zijn ingrijpender maatregelen mogelijk.

Kortetermijnmaatregelen

Een aantal maatregelen kunnen al in 2022 en 2023 uitgevoerd worden. Om verblinding van fietsers tegen te gaan, wil de provincie een haag planten tussen de autoweg en het (brom)fietspad. Er geldt al een inhaalverbod op de weg. Dat verbod gaat ook gelden voor het inhalen van landbouwvoertuigen. De middenlijn wordt vervangen door ribbelmarkering. Die voel je duidelijk als je er per ongeluk overheen gaat. Voor deze maatregelen is nog wel formele besluitvorming nodig door Provinciale Staten.

Gedeputeerde Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland): “Deze maatregelen zijn relatief makkelijk uitvoerbaar en hebben een groot effect op de verkeersveiligheid op de N203. Ik wil hier begin 2023 mee aan de slag kunnen.” De provincie brengt wel al deze zomer ‘kantbelijning aan op het (brom)fietspad. Olthof: “Die bestaat uit verhoogde en reflecterende witte lijnen. Het fietspad wordt daardoor beter zichtbaar, ook wanneer er veel tegenlicht is van auto’s.”

Veilige weg voor iedereen

Paul Slettenhaar (gemeente Castricum, Verkeer): “De N203 moét veiliger! Het is een van de onveiligste provinciale wegen in Noord-Holland. Het is daarom van groot belang dat we samen met de provincie optrekken voor een veiliger N203 voor onze inwoners. “

Cecilia van Weel (gemeente Uitgeest, Verkeer): “Van heel veel mensen om mij heen heb ik de afgelopen jaren gehoord dat er écht iets moet gebeuren aan de gevaarlijke verkeerssituatie rond de N203. Tegen die mensen kunnen we nu eindelijk zeggen: er wordt aan gewerkt. Maar dan ook echt.”

Groot onderhoud 2028

Verder hebben de bestuurders het gehad over aanpassingen aan de weg en het (brom)fietspad bij het groot onderhoud in 2028. Volgend jaar start de provincie al met onderzoeken naar wat noodzakelijk, wenselijk en mogelijk is. Naast verbetering van de verkeersveiligheid is het realiseren van een doorfietsroute daarbij een belangrijk uitgangspunt. Doorfietsroutes verbinden woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, bushaltes, treinstations en recreatiegebieden met elkaar. De ideale doorfietsroute biedt op een veilige manier voldoende ruimte aan alle soorten fietsers, zowel gewone als snellere (elektrische). De provincie en regiogemeenten realiseren doorfietsroutes om het gebruik van de fiets als schoon en gezond alternatief voor de auto te stimuleren.