VELSEN - De gemeente Velsen nodigt samen met Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) in het kader van de Week van de Veiligheid winkeliers in IJmuiden uit om deel te nemen aan een veiligheidsenquête waarin hun veiligheidsbeleving wordt getoetst. De winkeliers kunnen vanaf woensdag 7 oktober de veiligheidsenquête digitaal invullen.

Aanscherping van veiligheidsbeleid en kosteloze deelname veiligheidstrainingen
De gemeente Velsen heeft met RPCNH een veiligheidsenquête opgesteld voor winkeliers. Behalve veiligheidsbeleving wordt aan de hand van deze enquête inzichtelijk gemaakt waar winkeliers behoefte aan hebben om hun weerbaarheid te vergroten. In dit kader biedt RPCNH kosteloos trainingen aan die winkeliers hierbij kunnen helpen. Hierbij valt te denken aan een overvaltraining, een training omgaan met agressie of winkeldiefstal, bescherming tegen cybercrime of een gratis scan Excellent cameratoezicht. Meer informatie hierover is te vinden op www.rpcnh.nl. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor de aanscherping van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en om te bepalen welke trainingen gegeven worden aan de Velsense winkeliers.

“De verscherpte coronamaatregelen weerhouden ons als gemeente niet van het vergroten van de veiligheid binnen de detailhandel. Juist in deze bijzondere tijden moeten we oog hebben voor winkelstraten waar mensen veilig en gezond kunnen ondernemen en verblijven. Daarom nemen we, samen met RPCNH, de veiligheidsenquête voor onze ondernemers digitaal af. Want in een veilige winkelstraat voelt iedereen zich thuis.”, aldus wethouder Jeroen Verwoort.

Week van de Veiligheid in het teken van weerbaarheid
In heel Nederland staat veiligheid centraal tijdens de Week van de Veiligheid van 5 tot en met 11 oktober 2020. Dit jaar staat de Week van de Veiligheid in het teken van weerbaarheid. Verschillende partijen zetten zich voor deze week in waaronder gemeenten, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en samenwerkingsorganisaties zoals het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De gemeente Velsen doet hier ook aan mee. Tijdens deze week organiseert de gemeente Velsen digitale activiteiten voor onder meer inwoners en ondernemers om bewustzijn te creëren rondom vormen van criminaliteit. Het doel hiervan is om de weerbaarheid onder diverse doelgroepen in onze gemeente te vergroten