HAARLEM -Vanaf 3 augustus tot en met 14 september 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de Markthal ter inzage. Gemeente Haarlem hoort graag uw mening over dit plan om hier een overdekte markthal bij het winkelcentrum Schalkwijk te realiseren.

Inzage en inspraak van 3 augustus t/m 14 september
Het ontwerpbestemmingsplan Markthal ligt van 3 augustus tot en met 14 september ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. En in de publiekshal aan Zijlvest 39 (alleen op afspraak). Meer informatie over de vernieuwing van Centrum Schalkwijk vindt u op www.haarlem.nl/centrum-schalkwijk.

T/m 14 september kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan via het online formulier, via e-mail bestemmingsplannen@haarlem.nl of schriftelijk: Gemeente Haarlem, Heer K. Mahi, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Bij uw zienswijze vermeldt u uw naam, adres, datum en de naam van het bestemmingsplan.

Contact
Contactpersoon van de gemeente is de heer K. Mahi. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via antwoord@haarlem.nl

.