UITGEEST - Het college en de gemeenteraad van Uitgeest hebben in augustus vorig jaar besloten dat er een traverse komt bij station Uitgeest. ProRail ontwerpt de komende periode deze ‘oversteek bovenlangs’ in samenwerking met de gemeente. “We zetten in op een fraai, kwalitatief en bij Uitgeest passend ontwerp”, zegt wethouder Cecilia van Weel. “Alles wat al eerder is ingebracht door inwoners, gebruikers en stakeholders wordt meegenomen. Dat was toen voor een tunnel, maar kunnen we ook goed gebruiken voor de traverse.

”Vanwege de aanpassingen voor spoorboekloos rijden krijgt Uitgeest op termijn een tweede middenperron op het station. Dit leidt tot een verandering van de stroom reizigers. De bestaande tunnel onder het station is te smal om alle passagiers te verwerken. Daarom komt er een traverse.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt 20 miljoen euro ter beschikking vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) voor de traverse en het aanpassen van de bestaande tunnel. Van de gemeente wordt in principe geen financiële bijdrage verwacht. De gemeente kon ook kiezen voor een (combinatie)tunnel, maar uit onderzoek blijkt dat dit financieel niet haalbaar is.

Kansen verbetering Stationsgebied
Vertegenwoordigers van de gemeente nemen deel aan het ontwerpproces voor de traverse. Met de kwaliteitsaspecten die eerder naar voren kwamen in sessies met inwoners/gebruikers, zoals uitbreiding van het aantal (fiets)parkeerplaatsen en verbetering van de veiligheid, wordt rekening gehouden.

De komst van de traverse biedt de kans om de entree aan beide kanten van het station te verbeteren. Ook kunnen de fietsenstalling en Park & Ride mogelijk verder worden uitgebreid. De bestaande tunnel wordt ook opgeknapt.

Planning
De komende periode worden de wensen en eisen van Uitgeest geïnventariseerd en aan ProRail meegegeven. B&W en raad nemen een besluit over de wensen en eisen in februari en maart. ProRail gebruikt deze informatie voor het ontwerp. Het concept ontwerp wordt omstreeks april/mei voorgelegd aan bewoners en stakeholders. De raad krijgt de informatie die wordt opgehaald, en neemt vervolgens een besluit. De planning is dat die besluitvorming net voor de zomer is.

Eerdere visie
In 2017 is er een visie vastgesteld voor het Stationsgebied. Deze visie, die tot stand kwam in samenwerking met vele betrokkenen, ging uit van een nieuwe hoge brede tunnel onder het spoor. Nu dat niet meer het geval is, heeft het college besloten om deze visie komend jaar te herijken. Ook omdat duidelijk is geworden dat de provinciale weg N203 voorlopig niet wordt afgewaardeerd en verlegd. Dat is namelijk geen prioriteit van de provincie.