CASTRICUM - Op 4 februari heeft de slotbijeenkomst van het tweede Speaking Minds project plaats gevonden in de Raadszaal van de gemeente Castricum. Tijdens deze bijeenkomst hebben jongeren van het Horizon College Alkmaar een presentatie en hún adviezen gegeven over sport en bewegen. De toehoorders waren wethouders van het domein SamenLeven in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, de burgemeester van Uitgeest en anderen genodigden. Na afloop ontvingen de trotse studenten een certificaat, waarmee zij deze opdracht afrondden.

Adviezen uit slotbijeenkomst over sport en bewegen
De Speaking Minds methode leent zich voor allerlei beleidsvraagstukken. In november 2018 is een 2e traject gestart met de vraag “Waarom stoppen jongeren als ze veertien jaar zijn met sporten of bewegen? Wat moet er gedaan worden om te zorgen dat bewegen/sporten mogelijk is of blijft?”.
Leerlingen hebben jongeren geïnterviewd om antwoord te kunnen geven op deze vragen. Deze uitkomsten zijn vertaald in adviezen.
In deze adviezen vragen jongeren aandacht voor veiligheid en openbare orde rond sporten en bewegen, het bevorderen van sociale contacten, geldgebrek om te sporten en aandacht voor het motiveren van jongeren om meer te bewegen. Een ander belangrijk advies is, buurtsportcoaches informatie en voorlichting te laten geven op het Mbo-onderwijs over sporten, bewegen, verenigingen in de omgeving en gezondheid in het algemeen. Diezelfde buurtsportcoaches kunnen een rol spelen bij het uitrollen van challenges binnen of tussen scholen om hiermee jongeren uit te dagen mee te doen en meer sporten te proberen.
Bij het gebruik van social media adviseren de jongeren vooral rolmodellen van henzelf in te zetten; bijvoorbeeld een bekende vlogger die zich bezighoudt met gezondheid.

Jongerendenktank voor input gemeentelijk beleid
‘Speaking Minds’ brengt jongeren en beleidmakers samen en slaat zo een brug tussen jongeren en gemeenten. De ‘jongerendenktank’ buigt zich over concrete vraagstukken. Speaking Minds geeft jongeren daarmee een stem. Zij denken, doen en beslissen mee over het gemeentelijk beleid. En geven aan hoe zij geïnformeerd willen worden over sporten en bewegen. De adviezen van de ‘denktank’ en de inzichten van de jongeren geven gemeenten de kans beleid te maken dat beter aansluit bij de doelgroep. De jongeren zijn uitgenodigd door één van de wethouders in Uitgeest om een keer om gezamenlijk met de leden van de Jeugd en Jongerenraad de wijk in te gaan. In een vervolggesprek wordt verder gekeken hoe de gegeven adviezen kunnen worden vertaald in beleid en/of acties.