HEEMSKERK - De proef met de afsluiting voor autoverkeer Alkmaarseweg-noord en Rijksstraatweg is eind 2019 beëindigd. De weg is weer open voor alle verkeer. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben gezamenlijk de proef beoordeeld. Hiervoor gebruikten de gemeenten gegevens uit verschillende metingen. Ook kwamen er veel reacties uit de enquêtes en de inloopavonden. Daaruit blijkt dat er een kleine meerderheid is tegen afsluiting van de weg. Bewoners en gebruikers zien graag een andere oplossing.

Zo min mogelijk auto’s op de Rijksstraatweg

Dat er iets moet gebeuren is voor de gemeenten Beverwijk en Heemskerk duidelijk. Er wordt op dit deel van de weg veel te hard gereden. 30 km per uur is hier toegestaan. Het idee is om de weg zo in te richten dat automobilisten deze niet meer gebruiken als doorgaande route.

Er moet voldoende ruimte zijn voor fietsers en voetgangers op de Rijksstraatweg. En schoolgaande kinderen moeten veilig kunnen oversteken. Dat betekent zo min mogelijk auto’s op de Rijksstraatweg. Dat bereiken we door de inzet van verkeersmaatregelen.

Sluipverkeer tegengaan
Tijdens de proef was er meer (sluip)verkeer in de straten rondom de Alkmaarseweg-noord en Rijksstraatweg. Een van de maatregelen om dit tegen te gaan is de Plesmanweg aantrekkelijker te maken als voorkeursroute voor doorgaand verkeer. Doel is dat minder autoverkeer de route Alkmaarseweg-noord en Rijksstraatweg kiest.


Begin februari besluit over maatregelen
De gemeenten Beverwijk en Heemskerk nemen binnenkort een besluit over de maatregelen voor de Alkmaarseweg-noord en de Rijksstraatweg.