HAARLEM - Vanaf 2 september starten de restauratiewerkzaamheden aan de kast en de orgelpijpen van het Christian Müllerorgel in de Bavokerk. Vleermuizenurine en de bonte knaagkever zijn de aanleiding voor de restauratie.


De werkzaamheden zullen naar verwachting 6 tot 8 maanden duren. Het orgel in de Grote Kerk stamt uit 1738 en is eigendom van gemeente Haarlem.

De restauratiewerkzaamheden aan het Christian Müllerorgel in de Bavokerk zijn hard nodig, want de kast en de orgelpijpen zijn ernstig vervuild en aangetast door vleermuisuitwerpselen en de bonte knaagkever. Zo vreet het zuur in de vleermuisurine zich door de tinfolielaag van de uit 1960 daterende orgelpijpen heen en veroorzaakt de bonte knaagkever schade aan het beeldhouwwerk. Naast de renovatie van het orgel worden maatregelen getroffen om toekomstige schade door de bonte knaagkever en vleermuizen te voorkomen.

Vleermuizen herhuisvesten met overwinteringskasten

Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. Om die reden is met een ecologisch onderzoeksbureau onderzocht hoe de vleermuizen geherhuisvest kunnen worden in andere delen van de kerk. De huidige ultrasone installatie, dit is een apparaat dat hele hoge geluiden produceert om de vleermuizen bij het orgel weg te houden, werkt helaas onvoldoende. Daarom is vorig jaar zomer gezocht naar alternatieven en zijn onder andere overwinteringskasten geplaatst op plekken in de kerk met een directe verbinding naar buiten. Dit moet voorkomen dat de vleermuizen weer in de kerk gaan rondvliegen.

Orgel blijft bespeelbaar

Tijdens de renovatie wordt een steiger gebouwd rondom het orgel. Op deze manier zijn de orgelpijpen goed bereikbaar. Verder wordt een aantal orgelpijpen verwijderd en na herstel weer teruggeplaatst. Tijdens de werkzaamheden blijft het orgel bespeelbaar. Kenners horen mogelijk dat het af en toe iets anders klinkt, omdat bepaalde tonen (orgelpijpen) missen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Flentrop orgelbouw. Na de restauratie is de verwachting dat de orgelpijpen minimaal 40 jaar mee kunnen.