HAARLEM - De werkgelegenheid in Haarlem heeft in 2018 een record bereikt. Het aantal banen nam vorig jaar met 2.400 toe. Dit bracht het totaal aantal banen op 68.800.

Het aantal banen in Haarlem nam vorig jaar met 3,5 procent toe. Dat is hoger dan de gemiddelde stijging in Nederland, die 2,2 procent was. De regio Haarlem profiteert van de economie in de Metropoolregio Amsterdam die op volle toeren draait. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde Economische Verkenningen van de Metropoolregio Amsterdam.

900 nieuwe banen
Negenhonderd nieuwe bedrijven vestigden zich in Haarlem. Een groot deel daarvan kwam uit Amsterdam. Zij zorgden voor extra banengroei in de zakelijke dienstverlening en ICT, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, vervoer en opslag, en de bouw. In alle stadsdelen groeide het aantal banen. In de Waarderpolder groeide het aantal banen met 822 het meest.

De Haarlemse voorzieningen profiteren van het groeiende aantal inwoners van de stad. En van de 5,7 miljoen binnenlandse bezoeken en een half miljoen overnachtingen. Dit staat in de Economische monitor van Haarlem.

Groei aantal inwoners

Met 68.800 banen komt Haarlem boven het niveau uit van 2009. Vanaf 2010 daalde het aantal banen in Haarlem door de krimpende economie. Als je naar de periode 2009 tot 2018 kijkt, is het aantal banen in totaal wel gestegen, maar minder hard dan het aantal inwoners. Dat betekent dat meer inwoners pendelen naar een baan buiten de stad. De inzet voor de economische visie voor Haarlem is om dit te stabiliseren door de banengroei in de pas te laten lopen met de groei van het aantal inwoners.