GEMEENTE ZANDVOORT - Vandaag bespreekt de raadscommissie van de gemeente Zandvoort de aanpassingen in het budget voor de Formule 1, die vanaf 2020 voor 3 jaar in Zandvoort gereden gaat worden. Ook staat op de agenda een lijst onderwerpen waarvoor de gemeenteraad geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ hoeft af te geven.

Het gaat hier over ruimtelijke aanpassingen die afwijken van het bestemmingsplan. Dat betekent dat voor deze onderwerpen het college een besluit geheel zelfstandig kan nemen. Deze week werd de wens duidelijk om een onderwerp aan de lijst toe te voegen, namelijk de aanleg van een nieuwe toegangsweg voor het circuit. Het college stelt de raad voor om het besluit over de omgevingsvergunning voor deze toegangsweg door het college te laten nemen zonder voorafgaand raadsbesluit over een verklaring van geen bedenkingen. Zo kan de procedure voor de vergunningverlening sneller verlopen.

Maar net zo belangrijk: de rechtsbescherming blijft ongewijzigd. Er vindt geen inperking plaats van de beroepsmogelijkheden. Het betreft uitsluitend een versnelling van de procedure. Zo wordt de ontwerp-omgevingsvergunning nog steeds 6 weken ter inzage gelegd, zodat een ieder een zienswijze kan indienen.

Na de behandeling in de raadscommissie, waar inspreken mogelijk is, volgt later die avond besluitvorming in de gemeenteraad. De snelheid van dit besluit is op verzoek van het college gedaan om de voorbereiding van de eerste editie van de Dutch Grand Prix in mei 2020 zo min mogelijk te vertragen. De raadscommissie begint om 19.00 uur, de raadsvergadering vindt aansluitend plaats om 20.30 uur. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis en zijn via deze website te volgen.