BEVERWIJK - Na de zomer start TenneT met de aanleg van de kabels op land. Naast de al lopende voorbereidende werkzaamheden voor het toekomstige transformatorstation, start aannemercombinatie NRG voor TenneT met de aanleg van hoogspanningskabels tussen het strand van Wijk aan Zee en het bestaande hoogspanningstation in Beverwijk. De werkzaamheden starten in het derde kwartaal van 2020 en zijn naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 afgerond.

Aanleg kabels op land

De werkzaamheden bestaan uit 40 boringen voor mantelbuizen en het trekken van kabels in deze buizen. Het traject van de kabels op land is ongeveer 10 kilometer lang en loopt vanaf zee (bij het strand ter hoogte van Noorderbad) via het toekomstige transformatorstation (terrein tussen de Tussenwijkweg en Tata Steel) naar het bestaande hoogspanningsstation bij de A9. De kabels komen ondergronds en worden via diepe boringen (tot 40 meter) aangelegd. Daar waar de kabels aan elkaar worden gekoppeld, komen werkterreinen voor de in- en uitgang van de boringen.

Ten zuiden van Wijk aan Zee is nog een kabelaansluiting gepland, voor de aansluiting van het windpark Hollandse Kust (project west Beta). Dit project is in een andere fase. Hier worden nog geen werkzaamheden voor uitgevoerd.

Informatiebijeenkomst eind augustus
Voor alle inwoners van Wijk aan Zee en andere geïnteresseerden in het projectgebied, organiseert TenneT eind augustus een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst vertelt TenneT samen met NRG hoe ze de kabels aanleggen, wat daar bij komt kijken en wat de planning van het werk is. Aanwezigen kunnen hun vragen stellen. Op dit moment is nog niet duidelijk of het een grote bijeenkomst wordt of meerdere kleine bijeenkomsten. TenneT hanteert in ieder geval de RIVM-richtlijnen. Zo gauw meer bekend is over deze informatiebijeenkomst(en), volgt informatie op de projectwebsite van TenneT (www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/), via de kanalen van de gemeente Beverwijk en in de plaatselijke kranten.

Bewoners van een woning die direct aan onze werkterreinen grenst, worden door TenneT persoonlijk geïnformeerd en op de hoogte gehouden. Zij zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de gang van zaken.

Vragen?
Voor eventuele vragen kunt u TenneT telefonisch bereiken op 0800 836 63 88 (gratis) van 08:30 uur tot 17:00 uur of u kunt u vraag per e-mail sturen naar hollandsekustnoord@netopzee.eu.