ZANDVOORT - Vanaf 1 november 2022 zijn mensen die hun hele woning in Zandvoort verhuren aan toeristen verplicht om dat te melden. Zij moeten de gemeente via de site www.touristischeverhuur.nl laten weten wanneer, voor hoeveel nachten en aan hoeveel personen zij de woning verhuren.

Dit geldt voor particuliere vakantieverhuur, waarbij de hoofdbewoner de hele woning via bijvoorbeeld Airbnb verhuurt. Dit mag maximaal honderdtwintig nachten per jaar.

De meldplicht zorgt ervoor dat de gemeente de ongewenste effecten van toeristische verhuur kan minimaliseren en de verhuur van tweede woningen aan toeristen tegen kan gaan. Door de meldplicht kan de gemeente effectiever controleren en handhaven bij overtredingen.
Het niet vooraf doorgeven van de verhuringen kan bij controle door de gemeente hoge boetes opleveren.

Onderdeel van maatregelenpakket In Zandvoort gelden er regels voor particuliere vakantieverhuur. Zo moet er ook toeristenbelasting betaald worden.
Vorig jaar stelde de gemeente een registratieplicht in voor particuliere vakantieverhuur en bed & breakfasts. Verhuurders zijn nu verplicht om een registratienummer te hebben als zij aan toeristische verhuur doen. De registratie- en meldplicht zijn onderdeel van de uitwerking van de Wet Toeristische Verhuur van Woonruimte waarmee gemeenten meer grip kunnen krijgen op de markt van toeristische verhuur.

Op de website van gemeente Zandvoort staat meer informatie over de invoering van de registratie- en meldplicht. Dat is hier te vinden: Regels vakantieverhuur | Gemeente Zandvoort