HEEMSKERK - Het Paviljoen wordt natuurinclusief gebouwd en draagt daarmee bij aan de lokale biodiversiteit en natuur. Dit appartementencomplex op de hoek van De Baandert en de Jan van Kuikweg krijgt voorzieningen voor vleermuizen en vogels in de gevel. Dat is uniek in Heemskerk. Zo hebben we eerder vleermuiskasten aan het gemeentehuis opgehangen, een ECOlumn geplaatst op Eikenhof 2 en vleermuispalen geplaatst in park Assumburg Oud Haerlem. Maar het opnemen van voorzieningen in de gevel tijdens de bouw is nieuw, ook voor de bouwer, bouwbedrijf Henselmans.

Heemskerk is een groene gemeente

Groen en biodiversiteit zijn essentieel voor een duurzame, gezonde en prettige omgeving. Waar nodig en waar kan nemen wij maatregelen om dat zo te houden of te verbeteren. En dit vragen wij ook aan onze projectontwikkelaars in Heemskerk. De firma Henselmans heeft hier gehoor aangegeven door Het Paviljoen natuurinclusief te bouwen. Wethouders Aad Schoorl en Krijn Rijke zijn verheugd: "Het Paviljoen ligt aan De Baandert, onderdeel van de hoofdgroenstructuur in Heemskerk. Een natuurinclusief gebouw past daar natuurlijk bij. Dit kan mooie resultaten opleveren. We zullen de natuurinclusieve maatregelen monitoren om te zien of ze ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben."


Stad en natuur zijn de laatste decennia steeds verder uit elkaar gegroeid
De wijze van bouwen en inrichten van de buitenruimte is hiervoor een belangrijke oorzaak. Dit is een van de redenen dat er een afname zichtbaar is in de hoeveelheden van bepaalde soorten fauna en flora. Wanneer een woning geïsoleerd wordt verdwijnen kieren en spleten waar bijvoorbeeld vleermuizen in kunnen verblijven. Oude huizen met hagen bieden kansen voor mussen. In de nieuwe wijken zien we dat nog niet. Natuurinclusief bouwen biedt hiervoor een oplossing. Maar met alleen huisvesting zijn we er nog niet. Ook bloemrijke bermen en grote aaneengesloten stukken natuurlijk groen zijn belangrijk. Want de vleermuizen en vogels eten insecten.