HAARLEM - Een aantal bomen in het Haarlemse Schalkwijk, die op de nominatielijst stonden om gekapt te worden, kan toch blijven staan. Dat concludeert het college van B&W na een nieuwe beoordeling van de gezondheid van de bomen. In de wijk was onrust ontstaan over een grote kap operatie.

Eén van de bekendste boom in Schalkwijk die nu niet hoeft te worden gekapt is de Populus Nigra, de grote boom aan de Molenplas. Na herkeuring lijkt deze boom niet levensgevaarlijk te zijn door ouderdom.

In eerste instantie was het zelfs de bedoeling dat er 350 bomen in Schalkwijk gekapt moesten worden. De bomen werden vijftig jaar geleden geplant bij de bouw van de woonwijk aan de zuidkant van de stad. Veel van de bomen zijn nu aan het einde van hun levensduur gekomen. Maar de Schalkwijkers willen voorkomen dat in één keer heel veel bomen moeten sneuvelen.

De actiegroep Haarlemse Bomenridders had al eerder bedwongen dat ruim 250 bomen van de kaplijst geschrapt werden. En zelfs toen was volgens de actievoerders nog niet met de juiste landelijke richtlijn 'Takbreuk Populier' onderzocht of de resterende bomen echt levensgevaarlijk waren door zwakke takken.

Uit een onderzoek door het expertisebedrijf Prohold blijkt nu dat door anders te snoeien nog eens 49 bomen niet gekapt hoeven te worden. Dat staat in de gemeentelijke informatienota, die op 14 mei door de commissie Beheer wordt besproken. 46 andere bomen moeten dit voorjaar wel echt gekapt worden.

Harry Hobo van de Haarlemse Bomenridders is tevreden, omdat er nu geen een hele rijen bomen plat gaan, waardoor vleermuizen en insecten ineens geen rustplaats meer hebben op hun vliegroute. Maar de Bomenridders houden nog wel nauwlettend in de gaten hoe de kap wordt uitgevoerd. "Ze hebben nu gelukkig goed gecheckt of er geen nesten in die bomen zitten", constateert Hobo.

Wethouder Merijn Snoek van Haarlem streeft er overigens naar om per omgehakte boom met de factor 1,5 bomen terug te plaatsen. Dat betekent dat er nu al minimaal 69 bomen worden terug geplant.