HEEMSTEDE - Op vrijdag 25 januari plaatst de gemeente Heemstede nieuwe borden op de Binnenweg om weggebruikers te attenderen op de verkeersregels die hier gelden. Daarnaast komt er in maart een zebrapad bij de Dekamarkt. Hoewel de Binnenweg een ‘shared space’ gebied is waar dit soort markeringen niet thuishoren, blijkt hier in de praktijk behoefte aan te zijn.

Borden ‘rechts gaat voor’
Er worden 2 soorten verkeersborden op de Binnenweg geplaatst. De borden ‘Auto te gast’ zijn er nu al, maar krijgen een nieuwe plek waardoor ze beter opvallen. Daarnaast komen er nieuwe borden om aan te geven dat rechts voorrang heeft. De Binnenweg is geen voorrangsweg, maar wordt nu door sommigen wel zo ervaren. Dit heeft als gevolg dat er geen voorrang wordt gegeven en er harder wordt gereden. De borden ‘Rechts gaat voor’ maken duidelijk welke verkeersregels hier gelden.

Zebrapad
Bij de Dekamarkt komt een officieel zebrapad. De huidige wegmarkering met blokjes blijkt onduidelijk te zijn. De gemeente heeft hierover verschillende meldingen ontvangen. Het zebrapad dat er nu komt heeft de formele status met de verkeersregels die bij een zebra horen. Er gaan geen parkeerplaatsen verloren door de aanleg van het zebrapad.De procedure voor aanleg van het zebrapad is in gang gezet. De politie moet een advies opstellen. Vervolgens neemt het college van B&W een verkeersbesluit. Na de inspraakprocedure van 6 weken kan, als er geen bezwaren zijn, het zebrapad in maart worden aangelegd.

Inrichting Binnenweg
De Binnenweg is in 2009-2010 ingrijpend opgeknapt en heeft toen de inrichting gekregen volgens het sharedspace-principe. Dit gaat ervan uit dat de ruimte gedeeld wordt door alle weggebruikers. Er zijn zo min mogelijk verkeersborden, stoepen en andere wegmarkeringen; de inrichting stimuleert dat iedereen rekening met elkaar houdt en dat automobilisten zich als ‘gast’ gedragen in de straat.