VELSEN - De burgemeesters van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Velsen hebben gezamenlijk met de gemeenten Purmerend, Beemster, Landsmeer, Waterland, Edam-Volendam, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad een nieuw beleid vastgesteld voor het sluiten van drugspanden. In dit zogenoemde Damoclesbeleid staat op welke wijze de burgemeester optreedt wanneer drugs worden gevonden in panden. Vaak gaat het om een hennepkwekerij. Dit is verboden en gevaarlijk voor de directe omgeving. De burgemeester kan een pand dan tijdelijk sluiten. Met het nieuwe Damoclesbeleid benadrukken de IJmondgemeenten dat drugscriminaliteit niet getolereerd wordt. Het beleid treedt in de gemeente Velsen op 1 januari 2021 in werking.

Het nieuwe Damoclesbeleid houdt nadrukkelijk rekening met de sociale huursector. Een sociale huurwoning gaat in beginsel niet langer dan drie maanden dicht als er drugs of een hennepkwekerij is aangetroffen. Onder het oude beleid kon een woning tot een jaar worden gesloten. Burgemeesters kunnen ook eerder een sociale huurwoning openen als er maatregelen zijn getroffen. Drugssluitingen leggen hierdoor minder druk op de krappe woningmarkt.

Met het nieuwe Damoclesbeleid krijgen twaalf Noord-Hollandse gemeenten hetzelfde beleid. Burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen: “Door integraal samen te werken met een eenduidig beleid, pakken we drugscriminaliteit veel effectiever aan.” Het initiatief van deze twaalf gemeenten wordt momenteel ook door andere gemeenten in Noord-Holland bestudeerd. De mogelijkheid wordt onderzocht om in heel Noord-Holland het beleid zoveel mogelijk af te stemmen.

Heeft u het vermoeden dat ergens illegaal drugs worden geproduceerd? Meld dit dan bij Meld Misdaad Anoniem: via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.