HEEMSKERK - In deze coronacrisis hebben ook mantelzorgers het moeilijk. Vanwege de risico’s en maatregelen hebben zij vaak niet of veel minder toegang tot de persoon voor wie zij zorgen. Velen van hen zijn hierover extra bezorgd en verdrietig.Om mantelzorgers een hart onder de riem te steken hebben de gemeenten Beverwijk en Heemskerk samen besloten om de waardering nu al toe te sturen. Bij de mantelzorgers die begin dit jaar de waardering 2019 hebben ontvangen, valt die van 2020 deze week in de bus.

VVV-cadeaukaart

De mantelzorgwaardering is een bescheiden maar welgemeende attentie die bestaat uit een VVV-cadeaukaart. Deze waardering is voor alle mantelzorgers, jong en oud.Nog geen mantelzorgwaardering ontvangen of aangevraagd?Tegelijk kunnen mantelzorgers, die deze week geen waardering (hebben) ontvangen, deze alsnog aanvragen. Wanneer bent u mantelzorger? Als u meerdere uren per week en al langer dan 3 maanden zorgt voor een familielid, buren of bekenden.Aanvragen kan digitaal via www.heemskerk.nl/mantelzorg of www.beverwijk.nl/mantelzorgwaardering. Heeft u geen internet of vindt u dit moeilijk? Neem dan contact op met MaatjeZ, het Centrum voor mantelzorg in Beverwijk en Heemskerk. Zij zijn bereikbaar via 06-20831670. Zij helpen u graag. Niet alleen met uw aanvraag, maar ook met eventuele andere vragen of problemen. Deze hulp is gratis.

Aanvragen mantelzorgwaardering kan tot 1 september 2020
Belangrijk is wel dat u voor iemand zorgt die woont in de gemeente Beverwijk of Heemskerk. Zorgt u voor iemand die in een andere gemeente woont? Dan kunt u op de website van die gemeente terecht.Begin oktober 2020 worden de VVV-cadeaukaarten per post verstuurd.

Heeft u vragen over de mantelzorgwaardering?
Neem dan contact op met MaatjeZ, Centrum voor mantelzorg, telefoonnummer 06-20831670, e-mail info@maatjez.nl of de website www.maatjez.nl.