VELSEN - Vanwege het coronavirus organiseert Gemeente Velsen de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen (de ‘lintjesregen’) dit jaar anders. Door de bijzondere omstandigheden kunnen we de mensen die een decoratie ontvangen uiteraard niet fysiek samenbrengen. Komende vrijdag om 10.30 uur verzorgt RTV Seaport een speciale uitzending die we gelijktijdig ook via het Facebook kanaal van de gemeente Velsen zullen streamen. Hier worden de gedecoreerden toegesproken door burgemeester Frank Dales. Symbolisch ontvangen zij in de uitzending de versierselen. Op een nog vast te stellen latere datum zullen gemeenten in het hele land bijeenkomsten organiseren. Hier krijgen de gedecoreerden alsnog de versierselen opgespeld en ontvangen zij de bijbehorende oorkonde.

Acht dames en dertien heren worden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

De heer Alkemade zet zich al vanaf 1985 intensief vele uren per week in als vrijwilliger voor de Voetbal Vereniging Velsen. Hij is actief voor het schoolvoetbaltoernooi Velsen, Kerst-In Santpoort en voor de Oranje Vereniging Velsen.

De heer Huijboom is al decennia lang actief als vrijwilliger bij Stichting OIG-IHD. Daarnaast is hij, voor een aantal uur per maand, actief als vrijwilliger bij De Zonnebloem en de Filmclub.

De heer Koster
is ruim 25 jaar bestuurslid van de Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken. In Santpoort is hij al jaren betrokken bij de intocht van Sinterklaas, de Stiletto-race in de Hoofdstraat, en de Vriendinnendag van de Winkeliersvereniging.

De heer Lacroix
bekleedt sinds 1983 tot heden diverse functies bij het Nederlands Rode Kruis, afdeling Velsen/IJmond.

De heer Leeuwens heeft zich van 1982 tot 2016 samen met zijn echtgenote via pleegzorg ingezet voor de zorg van kinderen die niet meer thuis konden verblijven. In totaal hebben zij in deze periode de zorg gehad voor 27 pleegkinderen. Zij stonden ingeschreven als Noodbed-opvang, maar regelmatig bleven de kinderen uiteindelijk langer dan drie maanden. Daarnaast zet de heer Leewens zich sinds 2013 een flink aantal uren per maand in voor Natuurmonumenten, Volkstuinvereniging IJmond en Stichting Welzijn Velsen.

De heer Nieuwland is sinds 1988 tot heden vrijwillig bestuurslid bij de Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken. Vanaf 1988 tot 2002 vervulde de heer Nieuwland de rol van secretaris en vanaf 2002 tot heden vervult hij de functie bestuurslid Kermiszaken.

De heer Rasmussens zet zich al sinds 1988 op vele manieren vele uren per week in voor de Engelmunduskerk. In 2012 is de heer Rasmussens toegetreden tot het bestuur van de Stichting Vrienden van Beeckestijn in de functie van secretaris.

De heer Taale is sinds 1993 als vrijwilliger verbonden aan de KNRM. Met ingang van januari 2015 is de heer Taale secretaris van het reddingstation. Tijdens zijn periode als schipper heeft hij in 2000 bijgedragen aan de redding van het leven van twee ballonvaarders.

De heer Van Egmond is sinds 1970 vrijwillig actief bij evenementen bij de toenmalige Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO afdeling IJmuiden. Daarnaast is de heer Van Egmond sinds 2008 als vrijwillig medewerker van "Het Y", behulpzaam bij het bouwen van miniatuurtreinen in Spaarnwoude. In 2010 heeft de heer Van Egmond samen met een groep collega's aan de basis gestaan van een nieuwe regionale instructeursorganisatie, de Vereniging Eerste hulp en Reanimatie Instructeurs Kennemerland (VERIKen).

De heer Van Noordt is sinds 1999 als vrijwilliger betrokken bij de KNRM, station IJmuiden. Hij is in de afgelopen 20 jaar een stabiele factor als vrijwilliger bij de KNRM.

De heer Visser is sinds 1976 lid van Badmintonclub Velsen. In 1980 wordt hij algemeen lid van het bestuur. Hij houdt zich bezig met de jeugd en de nieuwe mensen die komen badmintonnen. Ook houdt de heer Visser zich bezig met badminton voor mensen met een handicap.

De heer Vrijhof is jarenlang voorzitter geweest van de Tennisvereniging LTC Hofgeest. Daarnaast is hij al een lange periode actief in het Seniorencentrum Zeewijk in IJmuiden.

De heer Weber zet zich al bijna 30 jaar meer dan 30 uur per week in voor de Stichting OIG-IHD. Hij werd hiernaast ook beheerder van de kringloopwinkel.

Mevrouw Borst verricht sinds 2002 diverse werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente te IJmuiden. Daarnaast is mevrouw Borst sinds 1976 wekelijks vrijwillig actief als barmedewerkster en schoonmaakhulp bij de voetbalvereniging IJmuiden.

Mevrouw Koedijk is sinds 1963 tot heden als vrijwilligster actief bij activiteiten van de Ichthuskerk. Daarnaast heeft zij zich een periode als vrijwilligster ingezet voor Verpleeghuis Velserduin, voor Passage, de Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging en de Bewonerscommissie.

Mevrouw De Groot- Van Kampen is sinds 2002 is vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente IJmuiden. Daarnaast was Mevrouw De Groot-van Kampen van 1999 tot 2017 vrijwilligster als zwemdocente elementair zwemmen bij zwemvereniging Haerlem.

Mevrouw Huijboom-van Roon zet zich al bijna 40 jaar meer dan 30 uur per week in voor de Stichting OIG-IHD. Daarnaast is mevrouw Huijboom-van Roon voor een aantal uur per maand actief als vrijwilligster bij de Zonnebloem en de Filmclub.

Mevrouw Van Hoesel, die zelf doof is, heeft een lange staat van dienst als vrijwilliger bij verschillende organisaties voor doven. Eén van die organisaties was de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond. Daarnaast is mevrouw Van Hoesel medeoprichter van de Dovensport Vereniging Kennemerland. Ook is mevrouw nog steeds actief voor het Katholiek Doven Pastoraat.

Mevrouw Vrijhof-Mennes is vanaf de oprichting in 1991, samen met haar man, de heer Vrijhof al lid van de Tennisvereniging LTC Hofgeest. Zij is lid van o.a. de jeugdcommissie en de kantine-commissie. Tevens is zij actief in het Senioren­centrum Zeewijk in IJmuiden.

Mevrouw Weber- Wubbolts zet zich samen met haar echtgenoot de heer Weber al bijna 30 jaar meer dan 30 uur per week in voor de Stichting OIG-IHD. Ook draaide mevrouw Weber-Wubbolts elke week, voor zowel de OIG-IHD als voor operakoor Belcanto, bardiensten.

Mevrouw Bonekamp-Molenkamp heeft zich vanaf 1962 tot heden voor vele uren per week op vrijwillige basis ingezet voor het algemeen belang van de bevolking van Velsen. Zij is zeer betrokken bij de Naaldkerk. Al jarenlang is zij coördinator en uitvoerder van de KWF Kankerbestrijding collectes, bestuurslid van de teken- en schildervereniging "Terpen Tijn" en zij zich heeft vele jaren ingezet als mantelzorger voor diverse familieleden en parochianen.