VELSEN - Op donderdag 21 oktober 2021 is de heer Does door locoburgemeester Jeroen Verwoort voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied onderzoek binnen de Industriële Statistiek benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De uitreiking vond plaats tijdens de afscheidsrede van de gedecoreerde in het kader van zijn universitair pensioen.

De heer Does is vanaf 1978 hoogleraar Industriële Statistiek. Hier heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de innovatie van onderwijs. Samen met ziekenhuizen zette hij de unieke MBA in Healthcare Management op. Op deze manier heeft de heer Does ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het efficiënter maken van ziekenhuizen.

De gedecoreerde is een wereldwijd boegbeeld in onderzoek op zijn gebied. Hij ontving op 3 september 2019 de George Box Medal. Hiermee schaart hij zich tussen een rijtje grote namen, zoals George E.P. Box, Soren Bisgaard, Sir David Cox, Douglas Montgomery en William H. Woodall. Ook ontving hij in hetzelfde jaar voor zijn technisch leiderschap de Shewhart Medal.

Aan de toepassing van onderzoek hecht de heer Does een eminent belang aan en daar is hij ook zeer succesvol in. Om de toepassing te waarborgen en de kwaliteit te garanderen, richtte hij binnen de Universiteit van Amsterdam een commercieel bureau op: IBIS UvA. Bedrijven en instellingen kunnen zo efficiënter worden en onderzoekers doen ervaring op met de toepassing van de methoden in de praktijk. De heer Does is tevens promotor en was begeleider van meer dan 20 promovendi. Hij is ook auteur en co-auteur van meer dan 1000 wetenschappelijke artikelen en van meer dan 10 boeken en boekbijlages. Daarnaast is de heer Does ook nog vrijwilliger bij de Haarlemse Hockeyclub als bestuurslid, fondswerving, materialen en scheidsrechter.