IJMUIDEN - Op vrijdag 1 maart 2019 ontvangt de heer Schouten uit handen van burgemeester Dales van Velsen een Koninklijke Onderscheiding. De heer Schouten is voor zijn activiteiten voor het IJmuider Zee- en Havenmuseum benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontvangt de onderscheiding bij de opening van de jubileumtentoonstelling “Museumschatten” ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het museum.

De heer Schouten is sinds 2002 vrijwillig actief in de functie van secretaris en lid van het algemeen bestuur bij het IJmuider Zee- en Havenmuseum. Het IJmuider Zee- en Havenmuseum brengt het verhaal van de geschiedenis van het graven van het Noordzeekanaal en het ontstaan van IJmuiden in beeld. Jaarlijks bezoeken zo’n 11.000 personen het museum. De heer Schouten is verantwoordelijk voor alle taken op secretariaatsgebied en financieel gebied. Sinds 2015 is de heer Schouten ook voorzitter van de IJmuider Stichting Zee- en Havenmuseum “De Visserijschool”. Mede dankzij zijn inzet werd in 2003 door de Nederlandse Museumvereniging het officiële certificaat “Geregistreerd Museum” overhandigd.