HAARLEM - Jos Wienen werd woensdag beëdigd als burgemeester van gemeente Haarlem bij zijn herbenoeming voor een tweede termijn van 6 jaar.

De tweede ambtstermijn van burgemeester Wienen gaat in op 21 september 2022 en eindigt op 21 september 2028. Voor zijn benoeming in Haarlem was hij van 2001 tot 2016 burgemeester van Katwijk. In 1986 begon Wienen zijn politieke carrière als gemeenteraadslid van Ridderkerk en van 1993 tot 2001 als wethouder.

Procedure herbenoeming

Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. De gemeenteraad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en heeft dit kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning Arthur van Dijk. De aanbeveling moest volgens de procedure uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van de ambtstermijn door de gemeenteraad worden uitgebracht. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.