VELSEN - Op 8 juni organiseren IJmond Bereikbaar en gemeente Velsen een inspiratiesessie over duurzame mobiliteit bij Aloha Beach in Velsen-Noord. Bedrijven en organisaties krijgen tijdens deze bijeenkomst informatie en handvatten over hoe ze vervoersbewegingen (zoals van klanten, medewerkers of transport) kunnen verduurzamen. Alle soorten organisaties uit de IJmond mogen zich aanmelden.

Duurzame mobiliteit is een actueel onderwerp. In het klimaatplan van Rob Jetten werd duidelijk dat het kabinet meer dan 1,4 miljard euro wil investeren in het verminderen van CO2-uitstoot van de mobiliteit. Binnen het pakket is bijvoorbeeld 400 miljoen euro gereserveerd voor laadinfrastructuur en 178 miljoen euro om waterstof in de binnenvaart en zwaar vrachtverkeer te subsidiëren. Er zijn ook nog maatregelen voor het aanscherpen van CO2-prestaties in het goederenvervoer en het invoeren van een CO2-grondslag voor emissievrije vrachtwagens. Daarnaast wordt benzine langzaam duurder en komen er subsidies voor tweedehands auto's. Kortom: er is de komende tijd veel aandacht voor duurzame mobiliteit.

Inspiratiesessie duurzame mobiliteit
De meeste bedrijven en organisaties zijn al bezig met hun energieverbruik door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen of hun pand te isoleren. Maar meestal zijn organisaties minder bezig met de CO2-uitstoot van werkgebonden mobiliteit, terwijl daar wel veel mogelijk is. Daarom organiseert IJmond Bereikbaar samen met gemeente Velsen op 8 juni van 16:00 tot ongeveer 18:30 uur een inspiratiesessie met praktische handvatten. Bedrijven en organisaties krijgen informatie over de verdere mogelijkheden op het gebied van duurzame mobiliteit. Mobiliteitsmakelaar Martijn Mewe van IJmond Bereikbaar: 'Organisaties en hun medewerkers uit IJmond maken jaarlijks zo'n 275.000 kilometers – bijna 7 keer de wereld rond. Als al deze organisaties uit de IJmond met hun mobiliteit aan de slag gaan, kunnen we de CO2-uitstoot in de regio flink verminderen.' Aanmelden kan via IJmondbereikbaar.nl

Innovatieve oplossingen
In een drietal korte kennissessies ontdekken bezoekers welke stappen koplopers in de IJmond al gezet hebben, bijvoorbeeld op het gebied van waterstofvrachtwagens. Schavemakers Logistics is aanwezig om hier meer over te vertellen en neemt een elektrische vrachtwagen mee. Daarnaast ontvangen de aanwezigen informatie over hoe zij zelf kunnen beginnen aan het verduurzamen van hun mobiliteit. Hierin staan innovatieve oplossingen centraal. Niet alleen voor transport, maar ook voor personenmobiliteit. Denk aan het slim administreren en faciliteren van werkreizen. De bijeenkomst is dus interessant voor alle bedrijven of organisaties met medewerkers en/of werkgerelateerde vervoersbewegingen. Na de bijeenkomst is er een borrel met een markt. Hier is gelegenheid tot napraten en kunnen de bezoekers kennis maken met diverse oplossingen voor duurzame mobiliteit bij verschillende kraampjes.

Verbinden met het Lokaal Klimaat Akkoord
Bedrijven en organisaties uit de IJmond zijn van harte welkom. IJmond Bereikbaar en gemeente Velsen organiseren deze bijeenkomst vanuit het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen (LKA). Met dit akkoord wil gemeente Velsen de CO2-reductie in Velsen (en in de regio) versnellen. Het verbindt duurzame koplopers met bedrijven en organisaties die veel impact kunnen maken op het gebied van CO2-reductie, zodat ze elkaar kunnen inspireren en kennis kunnen delen. Jaarlijks organiseert gemeente Velsen vanuit het LKA verschillende bijeenkomsten met steeds een ander thema. Dit keer met de focus op duurzame mobiliteit. 

IJmond Bereikbaar helpt
IJmond Bereikbaar is een samenwerking tussen het bedrijfsleven in de IJmond, de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen en Omgevingsdienst IJmond. IJmond Bereikbaar geeft uitvoering aan het Rijksprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en zet in op het verbeteren van de bereikbaarheid, duurzaamheid en luchtkwaliteit in de regio. Voor werkgevers is IJmond Bereikbaar regionale kennispartner. Zij coördineert, ondersteunt en start maatregelen en pilots op het gebied van duurzame mobiliteit. De mobiliteitsscan – een IJmond Bereikbaar-dienst - geeft inzicht in hoe (thuis)werken, spits mijden en duurzaam reizen bijdraagt aan CO2-reductie en efficiënter gebruik van kantoor- en parkeerruimte.