HAARLEM - Gemeente Haarlem maakt een groter deel van de binnenstad autoluw vanaf 1 juli 2019. De gemeente organiseert hierover op 31 januari 2019 een informatieavond voor bewoners.

De bijeenkomst vindt plaats van 18.00 uur tot 20.00 uur op de Zijlpoort op de Gedempte Oude Gracht 2. De gemeente informeert de bewoners over de regels van het voetgangersgebied en over de parkeeralternatieven. Ook licht men toe welke straten opnieuw worden ingericht. Daarnaast presenteert men de mogelijkheden voor de opgeheven parkeerplaatsen. Wanneer de auto’s uit het gebied verdwijnen is er plek voor geveltuinen, bomen, fietsenstallingen en recreatieruimte.

Opgeheven parkeerplaatsen
Voor de bewoners is er later nog de mogelijkheid om mee te denken over de invulling van de opgeheven parkeerplaatsen in hun straat. Tijdens de informatieavond kunnen de aanwezigen zich hier alvast voor aanmelden.

Informatieavond voor ondernemers in februari
De gemeente bespreekt met ondernemers nog hoe zij in het nieuwe gebied willen gaan bevoorraden. Ook voor hen wordt nog een informatieavond georganiseerd.

Waarom worden de straten autoluw?
Auto’s, busjes, motoren en vrachtwagens nemen veel ruimte in de binnenstad in. Door ruimte te geven aan de bewoners, fietsers en de voetgangers, kunnen we de stad groener, gezonder, veiliger en klimaatbestendig maken. Bovendien vermindert zo de hoeveelheid fijnstof in de binnenstad.

Meer informatie over de uitbreiding van de autoluwe binnenstad leest u op www.haarlem.nl/autoluwe-binnenstad-uitbreiding.