VELSEN-ZUID - Op 11 december a.s. organiseren de IJmondgemeenten: Beverwijk, Heemskerk en Velsen een gesprek met inwoners over de uitstoot bij Tata Steel. Het resultaat van de avond is een advies aan ons als overheden en Tata Steel.

De bijeenkomst vindt plaats in het Rabobank IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. Inloop vanaf 19.30 uur, de avond start om 20.00 uur. Deze avond staat niet in het teken van uitleggen, maar met name van ophalen, luisteren en gesprekken voeren. Wij hopen daar op een goed gesprek over de verwachtingen die omwonenden hebben van Tata, provincie Noord-Holland en ons als gemeenten.

De opzet van de avond is anders dan eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp. Er wordt gestart met een korte gezamenlijke aftrap waarna we in groepen van maximaal 15 personen in gesprek gaan. Inwoners kunnen hun zorgen, mogelijke oplossingen en vragen kwijt en erover in gesprek met andere inwoners en enkele betrokken partijen. Bij de avond zijn de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst IJmond, Tata Steel, provincie Noord-Holland, de GGD en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen aanwezig.

Rond 22.00 uur is de avond afgelopen. Het resultaat van de avond is een stappenplan waarmee we aan de slag gaan. Ook na 11 december is het gesprek niet afgelopen en houden we contact met inwoners zodat zij ons scherp kunnen houden en helpen bij de afspraken die we met elkaar maken.