HEEMSKERK - Ook in Heemskerk grijpt de iepziekte helaas om zich heen. Door het warme weer en de aanhoudende droogte heeft de iepenspintkever ook in Heemskerk huisgehouden. Er zijn nu 42 iepen ziek geworden op verschillende plekken in Heemskerk. De zieke bomen worden zo snel mogelijk verwijderd.

Als een iep ziek is, moet de boom zo snel mogelijk verwijderd worden, om verdere verspreiding naar andere iepen te voorkomen. Het hout van de gekapte boom moet ook zo snel mogelijk worden afgevoerd. De gemeente plaatst in principe altijd een boom terug als er een boom is verwijderd. We kijken daarbij goed naar welke soort boom het beste past op die plek. In de buurt van woningen plaatsen we soorten terug die niet te groot worden om overlast te beperken. Als we iepen terug planten, gaat het altijd om soorten die resistent zijn tegen de iepziekte.