HEEMSKERK - De gemeente Heemskerk en de politie willen onderzoeken of het Tolhek de geschikte plek is voor een trainingscentrum van de politie. Daarvoor hebben zij een intentieovereenkomst afgesloten. De komende tijd onderzoeken zij of het haalbaar is om een nieuw trainingscentrum voor politie-eenheid Noord-Holland op het Tolhek te bouwen.


In het haalbaarheidsonderzoek kijken de partijen naar bereikbaarheid, parkeergelegenheid, planologische en juridische haalbaarheid en vanzelfsprekend naar de kosten. Als het onderzoek is afgerond moeten de gemeente en de politie allebei een besluit nemen of zij door willen gaan met de ontwikkeling van een trainingscentrum op het Tolhek.
Op de locatie zouden operationele en beroepsvaardigheidstrainingen voor politie gegeven worden. Voor het trainingscentrum is in totaal een grondoppervlakte van rond de 25.000m2 nodig.

Gemeente gaat in gesprek met ODIN’59
Het aangaan van de intentieovereenkomst is een ontwikkeling die invloed heeft op de mogelijke verhuizing van ODIN’59 naar deze locatie. De beschikbare ruimte die nog resteert op Tolhek is na de komst van het opleidingscentrum te beperkt om de voetbalvereniging te accommoderen. De gemeente gaat hierover in gesprek met ODIN’59.

Wethouder Gaatze de Vries enthousiast over opleidingscentrum politie op Tolhek
“Een trainingscentrum van de politie is een heel passende en goede invulling van de locatie Tolhek. Ik ben blij dat we deze eerste stap hebben gezet en een haalbaarheidsonderzoek gaan doen. Ik heb er vertrouwen in dat er een positief resultaat komt uit het onderzoek en er daadwerkelijk een trainingscentrum gevestigd wordt op deze plek”