HAARLEM - Vrijdag 9 september 2022 vindt het symposium ‘Verdraagzaamheid in tijden van polarisatie’ plaats. Burgemeester Jos Wienen nodigt alle Haarlemmers uit het symposium bij te wonen.

Verdraagzaamheid staat onder druk. Hoeveel (on) verdraagzaamheid kan een samenleving aan? Hoe geven we nu en in de toekomst invulling aan verdraagzaamheid? Met het symposium besteedt gemeente Haarlem aandacht aan dit actuele thema.

Geboorte van Nederland

Het gratis symposium is onderdeel van het herdenkingsjaar van de geboorte van Nederland in 1572. Ruim 40 Nederlandse gemeenten hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband 1572 gemeenten om de geboorte van Nederland, nu 450 jaar geleden, te herdenken. Daarnaast is het dit jaar 500 jaar geleden dat de Haarlemse stadssecretaris Coornhert, een vurig pleitbezorger van verdraagzaamheid, werd geboren.

Zoektocht naar waarden

De geboorte van Nederland zou je een zoektocht naar vrijheid, verbondenheid, verscheidenheid en verdraagzaamheid kunnen noemen. Waarden waar Nederland zich op wil laten voorstaan, maar die door de huidige polarisatie ook nogal eens onder druk staan.

“We hebben lang gedacht dat onverdraagzaamheid iets was van het verleden. Dat blijkt een ernstige misvatting”, zegt burgemeester Jos Wienen. “De komst van andere godsdiensten en mensen uit andere culturen roept onverdraagzame reacties op, terwijl binnen de nieuwe groepen verdraagzaamheid ook zeker niet vanzelf spreekt. In de politiek en de samenleving grijpt de polarisatie om zich heen. Wat verdraag je wel als samenleving en wat niet? Hoeveel ruimte claim je zelf en hoeveel ruimte accepteer je voor de ander?"

Actueel thema

“Het historische thema is uiterst actueel en raakt aan de basis van onze democratie. Het is daarom waardevol om aandacht te besteden aan de eigentijdse vragen rond dit thema", aldus Jos Wienen.

De volgende gasten zullen over het thema verdraagzaamheid een lezing houden:

  • Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem en en afkomstig uit de moslimgemeenschap
  • Gerdi Verbeet, oud-voorzitter Tweede Kamer en oud-voorzitter Comité 4 en 5 mei
  • James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis Universiteit Utrecht

De lezingen worden afgewisseld door muzikale bijdragen van singer-songwriter Will Knox, het koor van de Haarlemse koorschool en het Bavo Collegium onder leiding van Benjamin Bakker.

Locatie en tijdstip

  • Locatie: Grote of Sint Bavo, Grote Markt 22 (noordzijde), 2011 RD Haarlem
  • Aanvang: vanaf 13.30 uur

Het symposium is gratis toegankelijk. Graag aanmelden op: symposium1572@haarlem.nl
Meer weten over de geboorte van Nederland? www.geboortevannederland.nl