KENNEMERLAND - De 9 gemeenten in de regio Kennemerland zoeken naar mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. Redenen hiervoor zijn het toenemend aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt en de aanstaande spreidingswet. De gemeenteraden van Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en Zandvoort werden woensdag 1 februari bijgepraat over het proces.


Over de spreidingswet

De spreidingswet (Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’) wordt gemaakt om ervoor te zorgen dat er in heel Nederland genoeg opvangplekken voor asielzoekers zijn. Dit wetsvoorstel verplicht gemeenten om locaties beschikbaar te stellen voor permanente opvang van asielzoekers. Gemeenten die dit niet doen, kunnen door het Rijk gedwongen worden om mee te werken aan de komst van een AZC op een door het Rijk gekozen locatie. Het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) zorgt voor de opvang en begeleiding van asielzoekers.

Van de samenwerkende gemeenten in de regio Kennemerland wordt verwacht dat zij locaties klaar maken voor de opvang van 2.108 personen. Dit aantal asielzoekers wordt in principe als volgt verdeeld over de gemeenten:

Beverwijk: 160
Bloemendaal: 90
Haarlem: 620
Haarlemmermeer: 607
Heemskerk: 149
Heemstede: 105
Uitgeest: 51
Velsen: 261
Zandvoort: 65

In onderling overleg kunnen de aantallen anders worden verdeeld over de gemeenten.

Het Rijk heeft een dringend beroep op alle gemeenten in Nederland gedaan om te zoeken naar mogelijke locaties voor de komst van een AZC. Die oproep is zo dringend omdat er nu al een tekort aan plekken is. Gemeenten moeten uiterlijk 1 april hun voorstel indienen bij de provincie. Daarom zoeken de verschillende gemeenten nu al naar mogelijke opvanglocaties. Een groot deel van de Tweede Kamer steunt de spreidingswet. De verwachting is dat de wet er snel komt.

Wie doet wat?

Iedere gemeente krijgt zijn eigen taak. Samen moeten zij uiterlijk 1 april een plan voor de regio indienen bij de provincie. Per gemeente wordt onderzocht waar deze opvangplekken kunnen komen en of samenwerking met andere gemeenten in de regio een optie is. De negen gemeenten uit de regio maken een afwegingskader. Hiermee onderbouwen ze de uiteindelijke keuze voor de locaties. Het plan voor deze locaties wordt in concept voor 1 april naar de gemeenteraden gestuurd. En ook in concept naar de provincie. Het is nog een concept, omdat de gemeenteraden de uiteindelijke locaties vaststellen. Vanaf 1 april is het concept plan openbaar.

De provincie coördineert de spreiding van AZC’s in heel Noord-Holland. Daarnaast kan de provincie een actieve rol spelen bij een locatie voor de bouw van een AZC. Bijvoorbeeld als het op provinciale grond staat.

De gemeenteraden besluiten over de locaties waar de AZC’s moeten komen. Die besluitvorming vindt plaats nadat de locatielijst in concept is gedeeld met de provincie. Gemeenteraden die een locatie in hun gemeente van de lijst afhalen, moeten zelf met een alternatieve locatie komen. Gemeenten die geen locatie voorstellen, lopen het risico dat het Rijk een locatie in hun gemeenten aanwijst. Zij zijn dan verplicht mee te werken aan de komst van een AZC op die locatie.

Zo ziet het proces eruit

  • Op dit moment onderzoeken alle 9 gemeenten welke locaties binnen hun gemeentegrenzen in aanmerking kunnen komen voor de opvang van asielzoekers.

  • De samenwerkende gemeenten maken een afwegingskader. Hiermee kunnen zij beoordelen of locaties geschikt zijn of wat er moet gebeuren om ze geschikt te maken voor permanente asielopvang.

  • De colleges van de samenwerkende gemeenten maken op basis het eerdere onderzoek een concept regionaal plan. Dit plan sturen zij voor 1 april naar de provincie. Dit is onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de gemeenteraden.

  • De gemeenteraden worden uitgenodigd om te delen wat ze van het regionaal plan vinden en daarna een besluit te nemen over de locaties in hun gemeente.