VELSEN - Gemeente Velsen publiceert de wijkmonitor ‘Leefbaarheid’ op haar website Velsen in Cijfers. Deze monitor geeft de leefbaarheid in Velsen weer met aandacht voor bijvoorbeeld verkeersoverlast en gezondheid. Ook laat het in een oogopslag zien hoe de afzonderlijke wijken verschillen ten opzichte van het gemiddelde van heel Velsen.

Aanleiding voor de wijkmonitor ‘Leefbaarheid’ is de wens van de gemeente om meer informatiegestuurd te werken op basis van data. Uitgangspunt voor de informatie in de wijkmonitor was dat deze inzicht moet geven in de thema’s die leven in Velsen. Deze informatie kan het formuleren van beleid op wijkniveau en wijkgericht werken ondersteunen.

Met het ontwikkelen van de monitor heeft de website Velsen in Cijfers ook een upgrade gekregen: www.velsenincijfers.nl.

De monitor is doorlopend in ontwikkeling. Gemeente Velsen blijft de monitor aanvullen met nieuwe gegevens. Zo zullen later in het jaar de uitkomsten van de inwonerspeiling worden toegevoegd. Deze peiling vindt in mei 2024 plaats onder circa 5.000 inwoners en de leden van het Burgerpanel.

De monitor biedt ook voor inwoners interessante informatie over hun wijk of dorpskern en is voor iedereen toegankelijk. De monitor 'Leefbaarheid’ is te vinden op Velsen in Cijfers en rechtstreeks via de link: Wijkmonitor leefbaarheid (incijfers.nl)