HAARLEM - Wist u dat het gras niet alleen wordt gemaaid, omdat het er dan netter uitziet? Gras wordt gemaaid om de overlevingskans van andere plant-, en diersoorten te vergroten. Wij spraken de persoon die hier alles over weet, de Haarlemse stadsecoloog, Sjoerd Andela.

Sjoerd Andela is sinds 2019 de Haarlemse stadsecoloog. Als stadsecoloog zorgt hij samen met verschillende belanghebbenden voor meer biodiversiteit in de stad en zoekt naar de ideale balans tussen verschillende plant- en diersoorten.

Voordelen van het maaien

Volgens Sjoerd worden de bermen om verschillende redenen gemaaid. Een belangrijke is het creëren van gelijke kansen voor alle plant- en diersoorten. Door het gras vaak te maaien, krijgen de bloemen meer ruimte om te groeien.

Sjoerd: “Dit heeft alles te maken met hoe de verschillende planten groeien en wat ze nodig hebben, bijvoorbeeld hoeveel stikstok. Stikstof is een belangrijke groeistof voor snelgroeiende planten. Gras heeft de strategie om zo snel mogelijk te groeien, om zoveel mogelijk licht te vangen.”

Hierdoor krijgen de minder snelgroeiende bloemen en planten, minder licht. Het gevaar is dan dat ze doodgaan. Dit heeft ook effect op de kleine dieren en insecten die afhankelijk van de vruchten en zaden zijn. Denk aan vogels en bijen.

Heeft het maaien ook nadelen?

Het maaien van bermen brengt ook nadelen met zich mee, maar volgens Sjoerd kunnen we niet anders: “Wanneer we maaien is het onvermijdelijk dat er een deel van de biodiversiteit wordt vernietigd, maar helaas is het nodig om het tóch te doen. Wanneer er namelijk niet wordt gemaaid, ontstaat er maar één soort gras, dat verstikkend is voor bloemen en bijen.”

Meer weten?

Bezoek dan natuurinjestad.nl!