HEEMSTEDE - Vanaf 1 januari 2019 is het binnen de gemeente Heemstede verboden om ballonnen op te laten. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit verbod geldt voor alle ballonnen die u wilt oplaten, dus ballonnen met gas zoals helium. Het oplaten van wensballonnen was al eerder verboden.

Nadelige gevolgen voor het milieu
Het oplaten van ballonnen is niet goed voor het milieu, welzijn van dieren en de veiligheid. Ballonnen komen na het oplaten ergens neer en veroorzaken op de bodem en in het water schade aan het milieu. Dieren kunnen verstrikt raken in (de resten van) neergekomen ballonnen en zien deze aan voor voedsel. Daardoor kunnen dieren sterven. Wensballonnen leveren door hun constructie en het open vuur ook een hoog risico op schade en brand op.