HAARLEM - Deelnemers van het woonprotest dat vanmiddag 27 februari in Haarlem wordt gehouden, mogen geen mars door de stad lopen. Ze mogen alleen demonstreren op de aangewezen plek in het Burgemeester Reinaldapark. De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de gemeente Haarlem deze voorwaarde mag stellen uit vrees voor ongeregeldheden.


Black bloc

De organisatie wilde een mars houden die zou beginnen bij het Burgemeester Reinaldapark in Haarlem en eindigen op de Grote Markt. De gemeente trok echter een streep door de mars na signalen dat er een zogenoemd Black Bloc gevormd zou gaan worden. Deelnemers van een Black Bloc dragen vaak zwarte kleding en vermommingen. Veiligheidsdiensten kunnen ze daardoor moeilijker identificeren waardoor verhuld kan worden wie strafbare feiten pleegt. Bij meerdere woondemonstraties waarbij een Black Bloc is gevormd zijn ongeregeldheden geweest, stelt de gemeente. Dat gebeurde onder meer twee weken geleden in Leiden waar een groep in het zwart geklede demonstranten met capuchons en gezichtsbedekking zich heeft afgescheiden van de overige demonstranten, hetgeen tot wanordelijkheden leidde.

Om dit te voorkomen besloot de burgemeester van Haarlem alleen toestemming te geven voor een demonstratie op een aangewezen plek in het Burgemeester Reinaldapark. Daarnaast is het deelnemers van het protest niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen rond de betoging, uitgezonderd een mondkapje voor bescherming tegen het coronavirus.

De organisatie Woonoproer is het niet met deze beperking eens en vraagt de bestuursrechter een voorlopige voorziening te treffen zodat de mars toch kan plaatsvinden. De organisatie meent dat de demonstratie wezenlijk van karakter verandert als deelnemers geen mars meer mogen houden, enkel vanwege kleding of politieke overtuiging. Dat is tegen het recht op demonstratie, vindt de organisatie. Volgens Woonoproer probeert de gemeente de demonstratie grotendeels buiten het zicht van het publiek te laten plaatsvinden.

Oordeel rechtbank

De voorzieningenrechter wijst het verzoek voor de voorlopige voorziening af. De rechter oordeelt dat de burgemeester de vrees voor wanordelijkheden aannemelijk heeft gemaakt. Er is immers al sprake geweest van eerdere wanordelijkheden bij demonstraties waar Black Bloc is toegepast, onder meer recent in Leiden. De voorzieningenrechter kan het standpunt van de burgemeester volgen dat de vrees op wanordelijkheden wordt vergroot als deelnemers volledige gezichtsbedekking dragen met het doel je identiteit te verbergen, in samenhang met het dicht op elkaar in het zwart gekleed lopen.

De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat de mars ook deels loopt door druk bezocht winkelgebied in Haarlem. Gelet hierop vindt de voorzieningenrechter het belang van de burgemeester bij het handhaven van de openbare orde zwaarder wegen dan het belang van Woonoproer om de mars te kunnen houden. De burgemeester heeft dan ook in redelijkheid extra voorwaarden kunnen stellen. Het protest wordt door deze extra voorwaarden niet verboden, maar beperkt tot de locatie Burgemeester Reinaldapark.