OVERVEEN - Unanieme spierballentaal was er maandagavond niet bij in de gemeenteraad van Bloemendaal. NS en ProRail verrasten vorige week met een flinke verhoging van het aantal treinen per uur door Overveen. De Bloemendaalse volksvertegenwoordigers werden buiten spel gezet. De raad heeft een veto achter de hand, maar sprak die gisteravond niet uit.


Bloemendaal werd overvallen door het besluit van ministerie, de provincie en de omliggende gemeenten om 7 miljoen euro te investeren in het spoor van Haarlem naar Zandvoort. Wethouder Henk Wijkhuisen wilde dit plan nog voorleggen aan de Bloemendaalse gemeenteraad en toestemming vragen. Maar toen had het ministerie het nieuws al wereldkundig gemaakt.

Bloemendaal kwam op achterstand te staan. Maar de gemeenteraad heeft een sterk wapen in handen. In het kort komt het erop neer dat Bloemendaal een veto kan uitspreken tegen de investering van 1,4 miljoen euro namens de samenwerkende gemeenten Haarlem, Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. Die 1,4 miljoen zijn een onderdeel van de benodigde 7 miljoen.

Strot
De raadsleden vinden weliswaar dat het verhogen van het aantal treinen tot 24 per uur tijdens de Formule 1 ze 'door de strot is geduwd.' Maar ze zijn ook blij met de investering in het spoor. De raad is niet tegen structureel meer treinen, wel tegen meer overlast van de omwonenden.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft wethouder Wijkhuisen daarom op pad gestuurd met een set nieuwe eisen. Zo mogen de 24 treinen per uur alleen rijden tijdens 'een zeer beperkt aantal dagen'. En eerst moet daarover met Bloemendaal worden overlegd.

Ook mogen er de rest van het jaar niet meer dan 12 treinen per uur door Overveen rijden. Ook mag de trein station Overveen niet vaker gaan overslaan. ProRail moet met de aanwonenden van het spoor in overleg over geluidswerende maatregelen.

En een andere eis is dat de spoorbomen sneller open kunnen zodat er langer tijd is om over te steken tussen twee treinen door. Bovendien moet begin december bekend zijn hoe het autoverkeer van en naar Zandvoort wordt beperkt tijdens de Formule 1. En hoe de extra drukte wordt opgevangen, waarbij duidelijk wordt wie dat extra werk betaalt.

Wethouder Wijkhuisen moet deze eisen woensdag tijdens een overleg overbrengen aan NS, ProRail, Provincie en omliggende gemeente Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Hij hoeft dan dus niet de boodschap uit te spreken dat Bloemendaal dwars gaat liggen.