BEVERWIJK - Energie besparen en zelf duurzame energie opwekken. Belangrijke maatregelen om onze overstap naar een duurzame energievoorziening, de energietransitie, te realiseren. Daarom stelt gemeente Beverwijk 1 miljoen euro aan financiële middelen beschikbaar in de vorm van een duurzaamheidslening.

Op initiatief van GroenLinks stelt gemeente Beverwijk een lening beschikbaar tegen een rente van 1,6%. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar voor particuliere huiseigenaren, kleine verhuurders en kleine verenigingen van eigenaren met minder dan 10 leden met een bestaande woning. Meer weten? Kijk op www.odijmond.nl/duurzaamheidsleningbeverwijk.

Met als ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn, heeft gemeente Beverwijk nog een grote opgave te vervullen. Door deze financiële impuls wil de gemeente haar inwoners de kans geven energie en kosten te besparen, bij te dragen aan een beter milieu en het eigen wooncomfort te verhogen.

Energie besparen
Een manier om CO2-uitstoot terug te dringen, is door vraag naar energie te laten afnemen. Bijvoorbeeld door het isoleren van woningen. U bespaart direct energie, verhoogt het comfort in uw woning en draagt bij aan een beter milieu.

Energie opwekken
Na het besparen van energie, is energie opwekken een goed idee. De duurzame energie kunt u gebruiken om in uw eigen elektriciteit te voorzien of om te verwarmen. Hier onder vallen bijvoorbeeld zonneboilers en lucht-water of hybride warmtepompen.

Duurzaamheidslening
De Duurzaamheidslening wordt beschikbaar gesteld door SVn. U dient een aanvraag in te dienen bij Omgevingsdienst IJmond. Dat kan op www.odijmond.nl/duurzaamheidsleningbeverwijk.