HEEMSKERK - Méér woningen voor starters en senioren, méér variatie en kwaliteit in het woonaanbod zonder de betaalbaarheid uit het oog te verliezen. In een notendop is dit het plan van Beverwijk en Heemskerk voor de komende vijf jaar. De twee gemeenten hebben de handen ineengeslagen om de druk op de woonmarkt te verminderen. In hun zojuist gepresenteerde Woonvisie 2025 melden zij minstens 1.500 woningen te gaan bouwen. Dat zijn vooral woningen die aantrekkelijk zijn voor jongeren, voor starters en senioren op de koop- en huurmarkt. De Woonvisie ‘Een thuis voor iedereen’ is opgesteld met inbreng van partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn en inwoners van de beide gemeenten.


De nood is aan de man. Niet alleen onze eigen inwoners staan te trappelen om een huur- of koopwoning te betrekken, er is ook sprake van een toenemende belangstelling van buiten de regio. In Beverwijk en Heemskerk kun je immers verhoudingsgewijs nog betaalbaar wonen in relatieve rust en nabijheid van duinen, strand en polder. Om enigszins de druk van de ketel te halen, bouwen de twee gemeenten de komende vijf jaar minstens 1.500 woningen. Soms de lucht in (hoogbouw), soms op bijzondere locaties. Naast uitbreidingen naar luxe woonmilieus in het groen gaat men bouwen op centrumlocaties en bedrijventerreinen, en deze transformeren tot stedelijke woonmilieus. Beide gemeenten zetten in op gevarieerde buurten met veel verschillende woningen, voor jong en oud, eigenaren en huurders, waar het prettig wonen is.

Versterken oudere woonwijken
Verouderde woonwijken worden niet vergeten. Reeds twintig jaar werken Heemskerk en Beverwijk aan versterking van deze wijken door zorg- en welzijnsmaatregelen en door nieuwbouw en woningverbetering. De twee gemeenten zijn ervan doordrongen dat deze opgave nog niet is afgerond. Met de wooncorporaties in de IJmond werken zij de komende jaren concrete plannen uit voor de omgeving van het Kuenenplein en de Debora Bakelaan, en bereiden zij zich voor op een gedegen aanpak voor de andere wijken.

Samen en toch apart
Beverwijk en Heemskerk hebben een hechte band, met waardering voor elkaars eigenheid. Vandaar dat er verschillende accenten worden gelegd in beide gemeenten. Beverwijk streeft vooral naar meer afwisseling in het woningaanbod, en doet zijn uiterste best om de middenklasse te behouden. Heemskerk legt de prioriteit bij betaalbaarheid, zowel van koop- als van huurwoningen, en wil jongeren binnenboord houden.