UITGEEST - Vrijdag 18 januari is de grond bij de speelplaats aan de Lange Buurt onderzocht op de aanwezigheid van lood. Het gaat om het speelterrein achter de Binnenmeerschool. Het terrein is eigendom van stichting Tabijn. Uit deze eerste inventarisatie is gekomen dat voor de speelplaats aan de Lange Buurt verder onderzoek nodig is.

Provincie Noord-Holland doet onderzoek naar alle speelplaatsen in de provincie. Dit gebeurt in nauw overleg met de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).

Wat kunt u verwachten?
Bij het vervolgonderzoek worden grondmonsters genomen. Ook worden foto’s gemaakt van de bodem en de inrichting van de speelplaats. Bijvoorbeeld of gebruik is gemaakt van harde bedekkingslaag, grasmat of plantenperken met ‘blote’ aarde. Uiteraard worden geen personen gefotografeerd. Op basis van dit bodemonderzoek wordt bepaald of en zo ja welke maatregelen getroffen moeten worden. Denk hierbij aan het bedekken van de grond met (kunst)gras of tegels, zodat hand-mond-contact met aarde wordt voorkomen.

Wie voert het onderzoek uit?
Het onderzoeksbureau Sweco voert de werkzaamheden uit. Het onderzoek naar de speelplaatsen vindt plaats in opdracht van provincie Noord-Holland. De provincie is als ‘bevoegd gezag’ verantwoordelijk voor de staat van de bodem.

Lood in de bodem
In veel stedelijke gebieden in Nederland is door eeuwenlang gebruik lood in de bodem gekomen. Als kinderen op zulke grond spelen, kunnen zij lood binnenkrijgen via ‘hand-mond-contact’. Op plekken waar mogelijk een verhoogd gehalte lood aanwezig is, worden maatregelen genomen om die gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Meer informatie
Inwoners kunnen met hun vragen contact opnemen met de Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer 0251 - 26 38 63. Meer informatie over lood in de grond en de resultaten van het onderzoek vindt u op de websites OD IJmonden GGD Kennemerland.