BLOEMENDAAL - De 68 statushouders die Bloemendaal met spoed moet onderbrengen, komen te wonen aan de Westelijke Randweg 1. Het college van B en W denkt dat de Haarlemse kant van de Westelijke Randweg de beste optie is om permanente woningen voor deze groep statushouders te bouwen.

De gemeente Bloemendaal loopt hopeloos achter bij het onderbrengen van asielzoekers die een status hebben gekregen en in Nederland mogen blijven. Om de achterstand in te halen heeft de provincie opdracht gegeven om nog dit jaar woningen te realiseren voor 68 statushouders.

Groot tekort
De statushouders kunnen niet ondergebracht worden in sociale huurwoningen, daarvan zijn er nu eenmaal veel te weinig in Bloemendaal. En dus kwam nieuwbouw in beeld. Eerder werd een locatie aan de Zomerzorglaan afgewezen nadat omwonenden protesteerden en de politiek daarin meeging. Tijdelijke woningbouw is ook geen optie zijn: daarvoor zou Bloemendaal twee miljoen euro moeten investeren.

De hoop is nu dus gevestigd op de permanente bouw aan de Haarlemse kant van de Westelijke Randweg. Het laatste woord hierover is echter nog niet gezegd. De gemeenteraad zal op 28 mei hierover een beslissing moeten nemen.