BLOEMENDAAL AAN ZEE - De gemeenteraad in Bloemendaal heeft akkoord gegeven voor een uniek zonnepark aan de Zeeweg. Hier komen 5000 zonnepanelen, waaronder kan worden geparkeerd.

Voor zover bekend is dit de eerste grootschalige plaatsing van zonnepanelen boven een openbaar parkeerterrein. Er komen bijna 5000 zonnepanelen te liggen.

De totale opgewekte stroom staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 600 huishoudens. Er wordt bekeken hoe de stroom met voorrang naar Bloemendaalse huishoudens en ondernemers bij het strand kan gaan.

"Ik ben heel trots dat we dit in Bloemendaal kunnen realiseren", zegt wethouder Duurzaamheid Henk Wijkhuisen. "De ruimte om in onze gemeente duurzame energie op te kunnen wekken is schaars. In de beschermde gebieden, waaronder het waardevolle duingebied, willen we geen windturbines en zonnecollectoren. De parkeerterreinen van Bloemendaal aan Zee zijn daarom uitgelezen locaties voor het opwekken van zonne-energie."

Daarnaast biedt het zonnepark nog een voordeel van andere aard, stelt Wijkhuisen. "Geparkeerde auto's kunnen hier voortaan op zonnige dagen in de schaduw staan." De oplevering staat gepland voor midden april 2020.