HAARLEM - In 2023 hebben we een budget van € 230.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad, net als in 2022. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Leefbaarheid en Initiatiefraad. We zijn op zoek naar een nieuw raadslid uit Haarlem Centrum.

Alle Haarlemmers kunnen kunnen het Leefbaarheid en Initiatiefbudget aanvragen. Vervolgens beoordeelt de Leefbaarheid en Initiatiefraad de aanvragen en verdeelt het geld. Deze raad bestaat uit 5 inwoners uit Haarlem, ieder uit een ander stadsdeel. Zo bepaalt de stad zelf wat een goed idee is voor de stad.

Word lid van de raad

We zoeken mensen uit Haarlem Centrum die het leuk vinden om deel uit te maken van de Leefbaarheid en Initiatiefraad, omdat het het huidige lid uit dit stadsdeel gaat stoppen. De raad komt 12 keer per jaar bij elkaar. Per maand kost dat ongeveer 3 uur van uw tijd. De leden van de raad krijgen geen vergoeding en worden voor 2 jaar gekozen.

Iedereen die ouder is dan 16 jaar en uit Haarlem Centrum komt, kan zich tot en met 1 november 2022 aanmelden. U stuurt hiervoor een e-mail naar initiatief@haarlem.nl onder vermelding van Leefbaarheid en Initiatiefraad. Vermeld in de mail uw naam, adres en telefoonnummer.

De kandidaat wordt door middel van een loting gekozen.

Wat is het Leefbaarheid en Initiatiefbudget?

Meer informatie leest u op de pagina van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget. Inwoners en wijkraden van Haarlem kunnen hier hun aanvraag doen om zo hun idee voor de stad uit te voeren.