IJMUIDEN - De gemeente heeft een melding ontvangen over de aanwezigheid van asbest in de afgegraven en inmiddels afgevoerde grond van de bouwlocatie gelegen aan het Duinroospad in IJmuiden.Op dit moment ligt er nog een deel afgegraven grond op bovengenoemde bouwlocatie. Van deze grond is nog niet vastgesteld of hierin asbest aanwezig is. In overleg met de Omgevingsdienst IJmond heeft de aannemer deze grond voor de zekerheid afgedekt. De bouwlocatie zelf is afgezet met een hekwerk en lint.

Onderzoek
Van de afgedekte grond zijn onderzoeksmonsters genomen door een daartoe gecertificeerd bedrijf dat deze grond gaat onderzoeken. Zodra de gemeente bekend is met de onderzoeksresultaten, wordt dit bekend gemaakt.

Bewonersbrief
De bewoners en omwonenden zijn inmiddels per bewonersbrief op de hoogte gebracht.

Meer informatie
Wanneer de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn en bekend is of en welke maatregelen getroffen moeten worden, volgt nadere informatie. Bij vragen over het onderzoek, kan contact opgenomen worden met de Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer 0251 – 26 38 63.Voor meer informatie over asbest, raadpleeg de website van de Omgevingsdienst IJmond (www.odijmond.nl/asbest) en de GGD Kennemerland (www.ggdkennemerland.nl).